ПЕС поиска подкрепа за европейската индустрия и ясни правила за миграция

Вигенин настоя за европейска подкрепа за опазването на границата с Турция

На редовно заседание в Брюксел Президиумът на Партията на европейските социалисти прие декларация, с която поиска незабавна подкрепа за европейската индустрия, за да устои на протекционистката политика на САЩ и Китай, както и на високите енергийни цени и нарушените вериги на доставки.

Социалистите предлагат план, основан на шест принципа: устойчивост, справедливост, гъвкавост, суверенитет, солидарност и условност. Инвестиции в европейски индустриални предприятия, за да се намали зависимостта от външни доставки, гъвкави правила за държавна помощ, нови модели за бърз достъп до свежи средства са част от предложенията. Подкрепата за индустрията трябва да върви ръка за ръка с условието за социална ангажираност, подчертават социалистите – създаване на качествени работни места, спазване на правата на работниците, забрана да се изплащат дивиденти от предприятия, които получават държавна помощ.

За ускоряване на работата по приемане на новия Пакт за миграция и убежище настоя също Президиумът на ПЕС. „Приемаме, че хората, бягащи от война, трябва да получат защита, както и че трябва да има ясни законни начини за установяване в ЕС. Но не можем да си затваряме очите за нарастващия поток от нелегални имигранти“, заяви зам.-председателят на БСП Кристиан Вигенин в дискусията и допълни, че когато се записва „общ ефективен граничен контрол“, това трябва да означава нещо. „Разбираме, че ЕС няма средства, за да строи гранични стени, но България разчита на сериозна подкрепа за опазването на границата с Турция, още повече когато това се поставя като проблем за приемането ни в Шенген“, подчерта Вигенин.

На заседанието, в което участваха представители на двете леви партии от Турция – Народнорепубликанската и Народнодемократичната, ПЕС изрази в декларация съпричастност и солидарност с народите на Турция и Сирия. Социалистите изразиха задоволство от бързото задействане на Механизма за  гражданска подкрепа на ЕС, но поиска мобилизиране на допълнителни ресурси, както и помощта за дългосрочното възстановяване на засегнатите райони в двете страни да започне още сега.

Кристиан Вигенин, който представлява БСП в ръководството на ПЕС, информира колегите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори в България и изрази опасение, че 5 парламентарни вота за 2 години са смущаващ знак за състоянието на политическата система и нарастваща заплаха за демократичното развитие на страната. БСП, по думите му, разчита да подобри резултата си спрямо предходните избори, като подготовката започва от предстоящото в събота заседание на Конгреса, проектодокументите за което вече са изпратени на членовете на Президиума.

В рамките на визитата си в Брюксел Кристиан Вигенин проведе среща и с Фондацията за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС), за да запознае екипа ѝ с работата по новата програма на БСП. От тяхна страна беше изразена готовност да съдействат с всичко, от което БСП би имала нужда в този процес - информация, експертиза, идентифициране на лектори за дискусиите, които се планират през тази година.