Манол Генов, БСП: Призоваваме за обща парламентарна солидарност по повод правата на българите в район Тараклия, Молдова

Декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“

Уважаеми народни представители,

Политиките на Република България по повод защита идентичността и правата на българските етнически общности зад граница и като част от други държави имат смисъл, когато са навременни, обмислени, отстоявани в единство на всички парламентарни сили.

Едва ли имаме нужда да се убеждаваме какво следва, ако неглижираме тази навременност и далновидност, защото виждаме ефектите от разнопосочността и недалновидността в политиката ни покрай Република Северна Македония.

Днес, буквално часове преди закриването на 48-ото Народно събрание, ние, народните представители от „БСП за България“, се обръщаме към българския парламент с декларация да призовем за експедитивна и открита обща парламентарна солидарност по повод правата на българите в район Тараклия, Република Молдова.

Българският парламент наскоро бе сезиран с писмо-настояване от председателя на район Тараклия в Република Молдова, но до момента няма общ парламентарен отклик. За такъв днес, ние, българските социалисти в 48-ия парламент, настояваме.

Българската общност в Република Молдова наброява около 60 000 души. 70% от населението на този район са българи по националност. Това е единственият район в страната, където по-голямата част от населението е съставено от представители на национално малцинство. Освен това, Тараклийският район е единственият район извън България, където българите съставляват мнозинството от населението.

От стратегическо значение за бъдещето на българското национално малцинство в Република Молдова е запазването на Тараклийския район, като самостоятелна териториална единица в хода на провеждането на очакваната административна реформа в Молдова. За това страната е поела ангажимент да стане факт до 2024 година. В защита на тези важни обстоятелства заставаме ние. Те са ни припомнени и в писмото на българската общност в Тараклия наскоро до българския парламент и лично до председателя на парламента.

Тревогата и на тараклийските българи е, че те не са били включени в консултации за тази стратегия. Не са отчетени исканията и интересите им като етническа общност.

Затова, с  цел запазване на Тараклийския район, българската култура, език и идентичност в Република Молдова, Районният съвет на Тараклия е разработил законопроект, който гарантира запазването на Тараклийския район при всяка административно-териториална реформа в Република Молдова. Този проектозакон под името „За особения статут на Тараклийския национално-културен район на Република Молдова“ е внесен в молдовския парламент още през 2015 г., но така и не стига до разглеждане, макар че Венецианската комисия на Съвета на Европа да е представила положително становище.

Тревогата на българската общност в Молдова е провокирана от решението на антикорупционния орган на Молдова, който разглежда въпросния законопроект като акт на сепаратизъм срещу част на българското малцинство в Молдова.

Истината е, че точно това българско малцинство е живият мост между двете държави. Но проблемът и до днес няма решение на ниво Република Молдова и нейната политика към Европа.

Уважаеми колеги, в тази зала няма хора, които трябва тепърва да се убеждават, че опазването на този район като самостоятелна административно-териториална единица  е изключително важно за пълноценното упражняване на правата на българската общност в Република Молдова. Именно, защото България подкрепя силно пътя на Молдова към Европейският съюз, няма как да бъде неглижирана от нас защитата на правата на етническата българска общност там.

Нашата страна държи на ключовото значение на добрите отношения с Република Молдова, както и на спазването на международните договори.

Като отчитаме, че през своята над 200-годишна история2 Тараклия се е превърнала в административен, културен и образователен център за всички българи в Република Молдова, наскоро Народното събрание взе решение за откриване на културен център точно в този район. Но през последните години редица основни здравни, финансови, социални и правни услуги бяха преустановени в Тараклия и преместени в съседни райони.

Заради всичко това, днес, от най-високата трибуна на парламентарната ни република, Народното събрание, призоваваме Република Молдова да вземе предвид културните, исторически и етнически особености на района и да намери подход, чрез който да запази в цялост и разшири формата на самоуправление на бесарабските българи, населяващи район Тараклия.

С изброените дотук аргументи и тревоги, ние, парламентарната група на „БСП за България“, очакваме настоящата декларация в нейната същност час по-скоро да бъде припозната от всички политически сили в 48-ото Народно събрание. Само така общата ни парламентарна позиция ще стане фактор, с който решенията и процесите по пътя на Република Молдова към ЕС ще защитят българската общност в нейните предели.