След две години управление на ГЕРБ състоянието на икономиката е катастрофално

Юни 24, 2011 Новини БСП 0 1423

Двойно увеличение на стандарта на живот на хората предвижда БСП в Управленския си проект за икономическо развитие       БСП предлага своя алтернатива на сегашното управление, което руши българската икономика

Двойно увеличение на стандарта на живот на хората предвижда БСП в Управленския си проект за икономическо развитие  

 

 

БСП предлага своя алтернатива на сегашното управление, което руши българската икономика. Това заяви председателят на Съвета на НС на БСП по икономическа политика, енергетика и туризъм Явор Куюмджиев, който представи Управленския проект на БСП „За стабилна и динамична икономика, пазарна и социално насочена". Куюмджиев изтъкна, че след две години управление на ГЕРБ състоянието на икономиката е катастрофално - БВП стагнира, безработицата расте, работните места и доходите на хората намаляват, потреблението и промишленото производство спадат, инвестициите също бележат драстичен срив. Куюмджиев предупреди, че негативните тенденции се задълбочават и цялата тежест на кризата се прехвърля върху работещите, пенсионерите, социално слабите, малкия и среден бизнес. На този фон левицата изготвя свой Управленски проект, подхождайки с разбирането, че основаната цел на управлението на икономиката е повишаване на благосъстоянието на гражданите. Акцент за БСП е грижата за хората на труда, за бедните и социално слабите групи в обществото. 

Социалистите си поставят три основни цели до 2020г. Първата е увеличаване и поддържане на икономически растеж не по- малко от 6% от БВП годишно. На второ място е увеличението на БВП минимално с 80%. Трета цел за БСП е да се увеличи двойно стандартът и качеството на живот на хората, като средните доходи достигнат 75% от средните за ЕС.

За да постигне целите си, левицата е разработила краткосрочни мерки, които ще осигурят излизането на икономиката от рецесията. Предвидени са и дългосрочни  политики, които ще осигурят стабилно развитие на икономиката, повишаване на доходите на хората и по- висок стандарт на живот. Сред спасителните мерки на социалистите са: незабавно изплащане на всички дължими суми от държавата към бизнеса; активни мерки за намаляване на контрабандата; увеличаване на минималната работна залата на 50% от средната за страната; незабавна актуализация на пенсиите с натрупаната до момента инфлация; осигуряване на допълнително 500 млн.лв. за подпомагане на малките и средни предприятия чрез банката за развитие; разбиване на монополите и картелите и възстановяване на пазарните правила. Сред важните резултати от прилагането на тези мерки са съживяването на икономиката, създаването на нови работни места и повишаване на доходите на хората.

В Управленския проект социалистите са разработили и пакет от мерки за привличане на повече и по- качествени инвестиции; за подобряване на бизнес климата; за подкрепа на малкия и среден бизнес; за увеличаване на вътрешното потребление и ръст на промишленото производство; за подкрепа и развитие на експорта.

 В сферата на енергетиката акцент се поставя върху максималното използване на националните източници на енергия, повишаване на енергийната ефективност и контрола върху монополите. Основната цел е да се осигури сравнително евтина и достъпна електроенергия за хората. Наред с това е важно да се възстанови енергийната независимост на България, да се осигурят бъдещите енергийни доставки и да се спазят ангажиментите за постигане на дела на възобновяемите енергийни източници.

По отношение на туризма акцент се поставя върху повишаването на качеството на услугите, развитието на алтернативните видове туризъм и подобряване на имиджа на страната ни в чужбина.