Управленският проект на БСП в сектор „Транспорт” предвижда държавни гаранции за развитие и достигане на средноевропейски стандарти

Юни 24, 2011 Новини БСП 0 1436

Ефективен, безопасен, съобразен екологически и социално достъпен транспорт за населението и националното стопанство предлага управленският проект на БСП „Транспорт и инфраструктура", представен днес на редовно заседание на НС на партията

Ефективен, безопасен, съобразен екологически и социално достъпен транспорт за населението и националното стопанство предлага управленският проект на БСП „Транспорт и инфраструктура", представен днес на редовно заседание на НС на партията.

При представянето му председателят на Съвета по транспорт, информационни технологии и съобщения Петър Мутафчиев изтъкна, че държавата трябва да стане гарант за развитие и поддържане на транспортната инфраструктура като публична държавна собственост, за да бъдат достигнати до 2020г.  средноевропейските инфраструктурни стандарти. Според него е наложително оптимизирането на финансирането на инвестиционните проекти от различни източници - кохезионен фонд, заеми от европейски финансови институции и държавния бюджет.

За приоритетни инфраструктурни проекти от БСП извеждат завършването на коридор IV-Север от Северозападния регион и модернизацията на жп линията Видин - София, скоростния път Видин - Враца и концесия за пътен тунел „Петрохан" от него. В Югозападния регион и коридор IV-Юг приоритет са АМ „Струма" и изграждането на скоростен път Кюстендил - Дупница, а Черноморският регион е представен с завършването на коридор VIII: AM „Черно море" и контейнерните терминали във Варна и Бургас. Не е забравен и Дунавският регион с изграждане на инфраструктурните обекти, предвидени в Дунавската стратегия на ЕС.

На заседанието на НС на БСП днес бе представен и управленският проект на партията в областта на информационните технологии. Документът, озаглавен „Информационни технологии и съобщения" предлага изготвянето на Национална стратегия за развитието на ИТС отрасъла в България в съответствие с документите на ЕС. Според Пламен Вачков 30 % от активното население на България ползва ежедневно интернет, а в същото време държавата не прави, нито предвижда инвестиции в държавната електронна съобщителна инфраструктура. Липсва и проект за развитие на сектора. Именно за това БСП предлага създаване на Министерство на информационните технологии и съобщения (МИТС), което да поеме единната координация и концентрация на функциите в един изпълнителен орган.

Сред идеите на БСП са и интегрирането на националните държавни съобщителни мрежи в единна държавна електронна съобщителна мрежа, използването на единна информационно-комуникационна мрежа, предлагаща административни услуги на местно ниво (общини) и използването на електронното управление на всички нива на централна и местна администрация.