Декларация на ПГКБ, прочетена от Меглена Плугчиева

Юни 17, 2011 Новини БСП 0 1444

  ДЕКЛАРАЦИЯ На Парламентарната група на Коалиция за България Прочетена от депутата от ПГКБ Меглена Плугчиева         Декларацията от името на Парламентарната група на Коалиция за България е относно реалния риск за загуба на средства от европейските фондове

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Парламентарната група на Коалиция за България

Прочетена от депутата от ПГКБ Меглена Плугчиева

 

 

 

 

Декларацията от името на Парламентарната група на Коалиция за България е относно реалния риск за загуба на средства от европейските фондове.

На вчерашния дебат за провала на секторните политики на антикризисната политика на правителството отново беше направен, за съжаление един арогантен и грозен опит, да се спекулира по темата и да се заблуди обществото по отношение на жалкото състояние по усвояване на средствата.

Преди да е станало късно опозицията се опитва да ви помогне и апелира средствата да бъдат използвани наистина като инструмент за противодействие на кризата, да се помогне на националната икономика. Да не се допусне заради символично усвояване в последните години да загубим не само средства, а и да не получим достатъчно средства за следващия програмен период 2014-2020г. Вината ще бъде ваша!

Всъщност, практиката да спекулирате и да лъжете, започна веднага след изборите и за съжаление с този грозен израз „те ги спират, а на нас ни ги пускат", смятахте, че съответно с една лъжа, повтаряна многократно, може тя да стане истина. Каква е ситуацията в действителност? Ще останете глухи в момента за това, което се казва, но отговорността остава при вас.

Към 1 май 2011г. България е на последно място както по сключване на договори, така и по усвояване на средства от европейските фондове сред общо 27 страни членки. Трябва да ви припомня, че през юли 2009 г. България беше на 14-то място сред общо 27 страни членки. В момента така хвалените 11% на усвояване на средствата за съжаление и те не се признават от Еврокомисията.

Трябва да ви припомня и да видите доклада на КPMG, за да видите, че Естония е разплатила 30%, Литва 29%, Словения 27%, Чехия 26%. Когато става дума и за договаряне, за съжаление отново сме на последно място - само с 37% на договаряне на средствата. Трябва да ви обърна внимание, че 25% от тези 37% бяха договорени при предишното правителство за една година, а за последните две години са договорени  12%. Това го казвам с болка, със загриженост и с необходимата отговорност да се направи така, че да не се запазва тази тенденция. Какво правят другите страни? Латвия е договорила 76%, Литва 68%, Естония 60%, Чехия 55%. Кога оставащите 4 млрд. 200 милиона ще бъдат договорени, за да може България да ги ползва?

Сега трябва да обърна внимание, че в момента фирмите не желаят да участват в процеса, общините са отблъснати да готвят проекти и трябва да се покаже и да се подчертае, че за началото на 2011 г. по Европейския регионален фонд няма нито едно плащане от Еврокомисията и процентът на усвояване за 2010г. и 2011г. е нула. При социалния фонд процентът на усвоените средства за 2009 г. е само 7,49%. За съжаление за 2010 г. и 2011 г. е отново нула.

Ситуацията при Кохезионния фонд е най-катастрофална. Там плащанията и за 2009, 2010 и 2011 г. са нула. По повод изоставането в края на декември имаше едно специално писмо от президента на Еврокомисията господин Барозу, който обърна внимание на министър-председателя, че усвояемостта по Оперативна програма „Транспорт и околна среда" е под 1%. След това през януари последва писмо от комисаря Хан, след това дойде и госпожа Данута Хюбнер от Европейския парламент и обърна внимание на тази тревожна тенденция.

На 6 юни има питане от евродепутата Евгени Кирилов към комисаря Хан. На това питане комисарят отговаря, че съществува непосредствена необходимост да се ускори изборът и изпълнението на проекти, за да се намали опасността от загуба на средства.

Какво се случва в отделните министерства и защо идват тези предупреждения? Защото в Министерството на околната среда и водите цари пълен хаос и от предстоящите за договаряне милиард и половина са договорени само 239 милиона за първите шест месеца, а до края на годината трябва да бъдат договорени още 1 милиард 360.

Защото не са решени редица въпроси като въпросите за ДДС на общините, няма ги мастерплановете, липсват процедури, които трябваше да бъдат подготвени за общините по Закона за обществени поръчки, не се попълва фондът ФЛАГ, а в същото време трябва да припомня, че и в началото на периода бяхте блокирали с блокиране на съфинансирането на проектите целия процес.

В Министерството на икономиката по Оперативна програма „Конкурентоспособност", която трябва да помага на малките и средни предприятия, за съжаление имаме само 5% усвояемост. Микропредприятията са поставени пред невъзможността да кандидатстват, защото се искат обеми от над 300 хил. лв. оборот, за да могат да стигнат до евросредства. В Оперативната програма „Човешки ресурси" е подобна ситуацията, като са игнорирани местни и регионални структури на неправителствения сектор. Те не могат да стигнат до тях. В образованието не влизат пари, за което призна и министър Игнатов. По Оперативна програма „Административен капацитет" за 2010 г. няма нито един платен проект на общините. В Министерството на регионалното развитие не се дават пари за третокласна и четвъртокласна пътна мрежа. Как ще се стигне до така прехвалените магистрали? Какво се случва с трансграничното сътрудничество с Румъния и с Гърция, когато се дават само 10% авансови плащания?

В Министерството на земеделието е пълна катастрофа. Комисията предупреждава, че ще загубим 637 млн. лв. Какво се случва с тези проекти от 2008 и 2009г. - 25% от тези проекти залежават и не са обработени. Проекти на стойност 700 млн. евро лежат от 2010 г. и не се обработват във фонда. Пет пъти беше сменено ръководството на този фонд. Ситуацията става все по-тежка. Шестдесет хиляди животновъдни ферми са под угрозата да бъдат закрити в края на годината, защото не им е помогнато да изпълнят стандарти и критерии на Еврокомисията. Програма „Лидер" е блокирана, агроекологичната мярка и нитратната мярка не се разплащат.

Могат да се дадат още безброй примери. Няма да стигне времето за една декларация. И земеделски стопани, и общини, и бизнесът са отчаяни и разочаровани и не желаят да участват в процеса. Хората казват: „Никой не желае нас да ни чуе" или споделят по друг начин: „Подслушват ни, но не искат да чуят гласа ни". Към всичко това се добавя един безпрецедентен бюрократичен контрол, издевателство над бизнеса, постоянна смяна на правила, продължаваща вече две години политическа чистка в администрацията от най-нисшото ниво на младши експерт до заместник-министър и до министър. Няма смисъл да изброявам и последните случаи, които  станаха.

Всичко това ни води не само до последното място в таблицата, по-лошото е, че това вещае едно мрачно бъдеще за България.

Ето защо трябва да се вземат незабавни мерки и този апел е към вас, уважаеми господа от ГЕРБ и уважаеми представители на правителството. Направете така, че да може да се усвоят максимум от средствата, които са ни дадени, и да можем да получим средства за следващия период. Не може най-бедната страна в Евросъюза да бъде лишена от това заради вашата некомпетентност.

Затова апелът е към вас, господа от ГЕРБ. ГЕРБ ще отиде скоро в близкото минало. Лошото обаче е, че тази политика лишава българските граждани от настояще и по-лошо - от европейска перспектива.