Позиция на ИБ на БСП: Министерство на земеделието унищожава лозаро-винарския бранш

Nov 07, 2022 Новини БСП 0 674

Протестът на лозаро-винарския бранш е абсолютно основателен

Лозаро-винарският сектор е изключително важен за българското земеделие и българската икономика. Нашите вина са добре приети на международните пазари. Този сектор формира сериозна част от износа на България и влияе на търговското салдо на страната. Той осигурява работни места и доходи на хиляди семейства. В него трябва за има целенасочена и последователна държавна политика. 

По време на редовното правителство положихме  много усилия за подкрепа на бранша. 

Бяха спазени всички срокове за прием по обявените за 2022 мерки. Поетите ангажименти за помощи в сектора от редовното правителство бяха изпълнени в срок. 

Въведохме регистър на ISO 9001 в специализираната и обща администрация, контрол на пунктовете за продажба на винено грозде, изсветляване на сектора с регистрация на лозарите и винарите, през РЛВК заверка на сертификатите за произход на виненото грозде. 

Комуникирахме непрекъснато с браншовите представители, без значение дали са големи, средни или малки лозаровинарски производители.  Увеличихме многократно подкрепата за единица площ по линия на държавните помощи от бюджета на министерството. Въведохме ясни цели и критерии да направим българските лозаро винари конкурентни на своите европейски колеги. 

Направихме така, че никой да не е преимуществено подпомаган и в съгласие с браншовите сектори въведохме ясни критерии за получаване на държавни средства и в полза на стратегическото развитие на сектора. Без да има привилегировани стопани и обръчи от фирми, близки до която и да е власт. Каквато практика заварихме в сектора.

Протестът днес е абсолютно основателен.

Завръщането на Явор Гечев в Министерство на земеделието, вече като министър, внася хаос, несигурност и липса на прозрачност в лозаро-винарския бранш. Опитите му да напише стратегия и да управлява сектора по негово усмотрение, докато беше заместник-министър на земеделието в предходното служебно правителство, доведоха до пълен разрив в комуникацията администрация – представители на лозаро-винарския сектор. Предпоставка за промяна в полза на сектора беше възстановената комуникация по време на редовното правителство. Имаше диалог, полагаха се усилия за промяна на политиките, прецизиране на нормативните актове, изслушваха се и се вземаха предвид всички проблеми на лозаро-винарския бранш. Усилия бяха насочени и към по-добро финансово подпомагане през това време. С връщането на Явор Гечев като министър на земеделието и възстановяването на Красимир Коев като директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, всичко бързо се върна както е било, а именно неясно и тревожно, без положителна перспектива за лозаро-винарския сектор.