Приоритет в условията на криза е запазването и създаването на работни места

Страната се нуждае от интелигентно управление, защото в условията на световна криза най-важното е да мислиш адекватно и да имаш силна политическа воля, заяви Сергей Станишев   Основен приоритет в защитата и грижата за хората в условия на глобална криза е запазването и създаването на работни места

Страната се нуждае от интелигентно управление, защото в условията на световна криза най-важното е да мислиш адекватно и да имаш силна политическа воля, заяви Сергей Станишев

 

Основен приоритет в защитата и грижата за хората в условия на глобална криза е запазването и създаването на работни места. Това заяви председателят на ИБ на БСП и премиер Сергей Станишев на икономическия форум „Развитието на България в условията на глобалната финансова и икономическа криза”. Той представи антикризисните мерки, които правителството е предвидило за следващата година.

190 млн. лв. ще бъдат отпуснати по Националния план по заетостта за близо 50 000 работни нови места, заяви Станишев. С над 9 млрд. лв. ще бъдат увеличени разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи, а пенсиите  ще бъдат увеличени с 20% през 2009 г. 27 млн.лв. са отделени за подпомагане на работодателите, които задържат работниците си в условия на глобална криза. Според премиера трябва да се запази потенциалът на фирмите, за да не се изгубят възможностите за развитие след приключване на кризата.

За реформи в образованието и науката е предвидено увеличаване на разходите до 3 млрд. лв. Разходите в здравеопазването предстои да се увеличат в размер на над 3 млрд. лв.

Премиерът заяви, че България няма да последва примера на други държави, които увеличават данъците в условия на криза. По думите му правителството ще продължи предсказуемостта на данъчната си политика.

С 5.6 млрд. лв. се увеличават капиталовите разходи в отделните икономически сектори, предвидена е допълнителна инвестиционна програма в размер на 700 млн. лв., инвестиции в транспортната инфраструктура като стимул за нови работни места, технологична модернизация на предприятия, за което са отпуснати 196 млн. лв., инвестиции за 100 млн. лв. в изграждането на модерни бизнес паркове. Това са само част от мерките за укрепване на икономиката в рамките на 2009-та.

Правителството ще търси ускорено подобряване на бизнес средата чрез намаляване на бюрократичните пречки пред бизнеса и облекчаване и ускоряване на процедурата по регистрация на фирми.

Сергей Станишев уточни, че се предприемат и действия за гарантиране на стабилността и доверието в банковия сектор, гарантиране на банковите влогове и депозити до 100 000 лв., поддържане на висок фискален резерв. Мерките за подпомагане на земеделието са инвестиции за 211 млн. лв. като субсидии за фермерите, над 110 млн. лв. за изплащане на държавни помощи за растениевъдство и животновъдство.

Една от основните ни задачи е да запазим макроикономическата стабилност и всичко, което дава сигурност на инвеститорите, каза премиерът. Той припомни благоприятното развитие на страната ни в периода 2005 – 2008 г. – средногодишен икономически растеж над 6 %, средногодишна инфлация от 7.2 %, рекордно ниска безработица - 6.3 % в края на миналата година.

Станишев подчерта, че е важна борбата с корупцията и организираната престъпност и създаване на още по-ясни правила за гарантиране на прозрачността и ефективността на съдебната система. По думите му в условия на криза, приоритет са запазването на работните места и социалната защита, улесняване на достъпа до кредитен ресурс, публични инвестиции с национални и европейски средства, ограничаване на сивата икономика, стимулиране на бизнеса, подобряване на бизнес средата, поддържане на бюджетен излишък и високи валутни резерви и др.

По отношение на първите симптоми на криза у нас, премиерът изрази мнение, че това е тревожно, но че България е много по-малко засегната от кризата в сравнение със САЩ и водещи европейски страни. „Очакваният спад на икономиката на ЕС през 2009 г. е 1.8 %. Кризата няма как да ни подмине, над 60 % от българския износ е за Европейския съюз”, уточни председателят на БСП. Според него основен проблем за здравите и добри български предприятия е липсата на пазари, повишава се риска от фалити и увеличение на безработицата. Станишев посочи, че ключов приоритет в тази ситуация е запазване на финансова стабилност.

„Фискалният резерв е инструмент, който вече ползваме за противодействие на кризата. Но би било твърде рисково да похарчим резерва – той трудно се трупа и лесно се харчи”, каза Станишев. По думите му България запазва своята финансова и икономическа стабилност и това остава водещ приоритет в антикризисната политика на българските институции.

Според световни анализатори през тази година България ще бъде сред водещите страни в ЕС по икономически растеж, разбира се на по-ниски нива от предходни години. Това не бива да ни успокоява, всяка прогноза как кризата ще ни засегне остава несигурна, посочи премиерът. Станишев обясни, че оптимистични сценарии няма да помогнат и посочи, че сред конкретните мерки, предприети от правителството, сред които увеличаване капитала на Българската банка за развитие с 500 млн. лв. като средство за стимулиране на търговските банки да отпускат кредити на малките и средни предприятия.

Очаква ни много работа – с пожелания и очакване нещата не се оправят, заяви председателят на БСП. По думите му страната се нуждае от интелигентно управление, защото при криза най-важното е да мислиш адекватно и да имаш силна политическа воля и това, което е необходимо, да се прави открито и честно. Правителството на България е открито за системен, честен диалог с работодатели, синдикати, неправителствени организации за търсене на конкретни прагматични стъпки за излизане от кризата, добави Станишев. Той поясни, че пакетът от мерки за икономическа стабилност и напредък в условията на световна финансова криза ще бъдат доработвани, доразвивани и засилвани, за да отговарят на бързо променящата се икономическа обстановка в света.