София от Свищов: Ние създаваме средата, в която да растат децата ни

Втората в листата на “БСП за България” в 4 МИР- Велико Търново иска да види възраждането на дунавския град

София Вергилова-Георгиева е на 33 години и е кандидат за представител на Свищов и област Велико Търново в Народното събрание.  За първи път Свищов има кандидат-депутат на избираема позиция и шанс да има свой представител в групата на най-социалната и последователна политическа сила в Народното събрание.

“Ако ми бъде гласувано доверие, мога да обещая само едно: Аз ще градя мостове!”, казва София, която е с преференция 102 в листата.

Тя е доктор по икономика и специалист по Международни икономически отношения. Работи в частна международна компания, но е избрала да живее в Свищов със съпруга си и двете им деца.

През 2019-а г. е избрана за заместник-председател на местния парламент в Свищов.

Вече два мандата е председател на Младежкото обединение на БСП в общината и член на националния съвет.

Свищов е един от най-бързо обезлюдяващите градове в България, с тревога споделя София. От голям търговски и просветителски център в миналото той се е превърнал в провинциален град с редица проблеми и малко причини младите и образовани хора да останат и намерят среда за развитие.

В Свищов дори няма денонощна аптека!, възкликва младата социалистка и уточнява, че здравеопазването като цяло е на ниско ниво. Няма стратегия за привличане и задържане на специалисти на общинско и национално ниво.

Сред причините за демографския срив в дунавския град София посочва и липсата на пречиствателна станция за питейна вода в Свищов. Тема, която всеки отбягва и прехвърля от мандат на мандат и от институция на институция.

Друга причина за безработицата е и, че няма създадени условия за туризъм - въпреки богатото културно и историческо наследство в Свищов. Няма и среда за иновации и създаване на работни места, които да накарат младите хора да останат в Свищов. Градът има нужда от общи действия на общината и държавата за изграждане на индустриалната зона в града и пътната инфраструктура, казва София Вергилова-Георгиева.

Според нея привличането на студенти в Стопанската академия “Д. А. Ценов” трябва да бъде отговорност не само на учебното заведение, но и на общината и държавата.

Специално място в предизборните ангажименти на София са неволите на малките населени места. С тях тя активно работи и като общински съветник. “Голям проблем е липсата на транспорт до града. Превозвачите не искат да обслужват линиите с по-малко пътници”, назовава най-наболелия, но и реално решим проблем тя. Редовният транспорт е особено важен сега, когато в тези населени места вече все  по-рядко има лекар, аптека, училище.

Като млад човек  София е доволна от свършеното дотук от БСП за младите семейства. Но вярва, че това е само началото и предстои още много работа: за училищата, във висшето образование, за стимулиране на предприемачеството сред младите хора, за връщането на хилядите българи, намерили препитание извън родината.