БСП предлага алтернатива в образованието и науката, с която България да бъде успешна европейска държава

Май 16, 2011 Новини БСП 0 1568

БСП предлага своята алтернатива, за да покаже, че може да се върви в различна посока

БСП предлага своята алтернатива, за да покаже, че може да се върви в различна посока. Тази посока е необходима на България, за да бъде страната ни  успешна европейска държава. Това заяви председателят на НС на БСП Сергей Станишев по време на публичното обсъждане на Управленския проект на БСП „Знанието - основа за развитието на човека и обществото".  Във форума участваха представители на академичната общност и на неправителствения сектор, преподаватели, учители, работодатели, синдикати, експерти, народни представители.   

Според Станишев ако България няма ясна политика и цели в сферата на образованието и науката, рискува да остане на опашката на ЕС. Лидерът на социалистите изтъкна, че Европа вече има своята стратегия 2020 и амбицията да стане по- конкурентноспособна и основана на знанието общност. Станишев напомни стъпките на предишното българско правителство в тази посока. Той отбеляза, че съществено беше увеличено финансирането на образователната и научноизследователската дейност и на висшите училища. Стартирани бяха важни реформи. „Винаги сме търсили консенсусни и устойчиви решения в сферата на образованието", добави лидерът на БСП. Той със съжаление отбеляза, че през последните 20 месеца подходът на управляващите е различен. По думите му в сферата на образованието навлиза все повече пазарният принцип, а държавата се оттегля от ангажиментите си. Образованието вече не се разглежда като право, а като услуга, с което според Станишев се рушат възможностите за равен старт. Лидерът на БСП припомни за някои опасни решения, които взима сегашното правителство като даде пример с научните степени и звания. Според Станишев липсва устойчивост и перспектива за хората на науката. Той отбеляза, че намерението да се закрие БАН нанесе тежки щети върху мотивацията на учените.

„Развитието на българското образование и наука е национална отговорност, държавен ангажимент и приоритет", заяви председателят на Съвета на НС на БСП по образованието и науката, младежта и спорта Атанаска Тенева при представянето на  Управленския проект на БСП. Социалистите са категорични, че разходите за образование трябва да достигнат до 6% от БВП, каквито са средните нива в ЕС, а делът на отпадащите от училище да не бъде по-голям от 10%. БСП предлага въвеждане на държавен стандарт за учителския труд и превръщането на българския учител в ключова фигура за преодоляване на неграмотността. Предвижда се пълен обхват и безплатно обучение на децата - от предучилищна възраст до завършване на образованието. За училищното образование ключови понятия за социалистите са - достъпност, качество и мотивация. За висшето образование акцентът е върху публичната отговорност и регулативната роля на държавата и социалната й функция върху развитието на академичната автономия. БСП предлага възстановяване на нивата на финансиране от 2009г., а до 2020г. - достигане на 1,1% от БВП за висше образование. Предвижда се поетапно премахване на таксите за държавните висши училища, електронизация на учебното съдържание,  гарантиране на равен достъп до качествено висше образование и разработване на Национална карта „Образование и реализация". БСП се обявява за масовизация на висшето образование и срещу ликвидирането на държавните структури. В областта на науката според социалистите е необходимо да се увеличи изследователският капацитет и активно да се  участва в европейското изследователско пространство. Атанаска Тенева изтъкна, че общественият модел на образованието в България трябва да се съхрани и развие. По думите й държавата трябва да има отговорност за всеобщото и качествено образование, за развитието на научните изследвани,  за технологичното развитие и иновациите. В противен случай не може да има път към общество на знанието.

Специален гост на дискусията беше почетният председател на образователния интернационал на социалистите в Европа и председател на Сдружението на учителите-социалисти в Австрия Райнхард Думзер. Той изтъкна, че с огромен ужас приема действията на сегашното правителство, защото се прави всичко възможно да се разруши граденото с години. „Това не е изненада, защото там, където управляват консервативни правителства, средствата за образование са винаги малко", коментира Думзер. Той изтъкна, че според социалистите образованието трябва да е достъпно за всеки гражданин.

„Ако България иска успешно да достигне по- развитите страни, това няма как да стане с евтина работна сила и без образование", заяви директорът за България на Фондация „Фридрих Еберт" Марк Майнардус. По думите му бъдещето принадлежи на добре образованите хора, в които държавата трябва да инвестира.