Заседание на ОбС на БСП – Габрово

Габрово:   На заседанието бе  приет план за работа на  общинските съветници от левицата

Габрово:

 

На заседанието бе  приет план за работа на  общинските съветници от левицата. След задълбочено обсъждане и интересна дискусия, социалистите приеха план, който председателят на групата Миглена Пройнова ще внесе за обсъждане в местния парламент.Втора точка в дневния ред, бе обсъждане на строежа на храм  на „Свидетелите на Йехова” в кв. Бичкинята. Според социалистите  общинският съвет  трябва да излезе с официална декларация, в която да обяснят, защо е дадено разрешителното за строеж на храма . На същото заседание бяха избрани  и делегираните членове на Областния съвет на БСП – Габрово, като това ще бъдат арх. Иван Николов, инж. Владимир Тодоров и инж. Тотьо Тотев.