Кристиан Вигенин: Сега е моментът да се заложи социален модел за развитието на обществото и икономиката в Северна Африка

Българският евродепутат, член на Изпълнителното бюро на БСП и координатор на Групата на С&Д в Комисията по външни отношения на ЕП Кристиан Вигенин и международният секретар на НС на БСП Деница Златева се завърнаха от посещение в Тунис, където участваха в конференцията „Арабските революции: време за демокрация и прогрес"

Българският евродепутат, член на Изпълнителното бюро на БСП и координатор на Групата на С&Д в Комисията по външни отношения на ЕП Кристиан Вигенин и международният секретар на НС на БСП Деница Златева се завърнаха от посещение в Тунис, където участваха в конференцията „Арабските революции: време за демокрация и прогрес". Форумът се организира от Партията на европейските социалисти и представлява първата голяма конференция в региона, инициирана от европейска политическа партия от началото на избухналите протести. В рамките на дискусията беше обсъдена темата за консолидирането на демокрацията и успеха на революциите в Северна Африка. Председателите на левите и прогресивни партии от Северна Африка и от страните - членки на Европейския съюз обсъждаха стимулирането на социалноикономическото развитие на региона и развитието на евро-средиземноморския диалог. Тема на дискусията беше и засилването на сътрудничеството със социалдемократическите партии и движения от региона.  

Кристиан Вигенин участва в четвъртата сесия, където акцент бяха социалните и икономически проблеми, пред които са изправени страните от Северна Африка, както и възможностите да бъде отговорено на очакванията на гражданите за честно и справедливо общество. В изложението си Вигенин подчерта, че Северна Африка и Европейският съюз не трябва да забравят, че има два компонента, които доведоха до арабските революции - липсата на свобода и демокрация от една страна и утежняващите се социални и икономически проблеми в тези страни - от друга.  Според него тези два компонента трябва да бъдат разглеждани паралелно, защото в противен случай преходът към демокрация може да бъде застрашен от утежняващата се социално-икономическа ситуация. „Проблемът е, че реално революциите в краткосрочен план ще доведат до влошаване на социално-икономическото положение на тези държави - една от преките последици е спад в икономическия растеж", акцентира Вигенин. Според него е важно ЕС да реагира бързо и адекватно на този проблем. „В средносрочен и в дългосрочен план имаме яснота какви мерки биха могли да подкрепят икономиките на тези страни, но в краткосрочен план нямаме предвидени готови мерки", призна Вигенин и предупреди участниците във форума: „Много е важно как ще подходим към икономическите и социалните реформи още отсега, защото ние в Източна Европа тръгнахме по един ултра - либерален модел, който после беше много трудно да се променя. Сега е моментът да се заложи социален модел за развитието на обществото и икономиката в Северна Африка. Точно левите и прогресивни движения в тези страни са тези, които защитават политика в посока оправдаване очакванията на хората за повече социална справедливост". 

В приетата декларация по време на срещата, европейските социалисти поискаха реализирането на Програма за спешни мерки за подкрепа на тези страни, която включва различни форми - от мерки за регионално развитие до разширяване достъпа до пазарите и подкрепа на реформите в сферата на правосъдието и правовия ред. Социалистите се ангажираха и с конкретен план за действие.