Валентина Богданова: В образователната си концепция ГЕРБ са забравили „знанието”

Апр 21, 2011 Новини БСП 0 1192

  Ролята на държавата не е да пише стандарти, а да гарантира средно образование на своите граждани

 

Ролята на държавата не е да пише стандарти, а да гарантира средно образование на своите граждани. С тези думи депутатът от ПГКБ Валентина Богданова остро разкритикува концепцията на образователното министерство за нов Закон за училищното образование. Богданова изтъкна, че според концепцията на управляващите образователната система в България не дава знание, защото тази дума въобще липсва. Подменен е и основният принцип за равен достъп до образование, като е заменен със справедлив. „Аз не познавам по- справедлив достъп до образование от равния", отбеляза депутатът от ПГКБ. Според документа мисията на училището вече не е обществена, а хуманистична. Наред с това ролята на държавата е сведена до уреждането на автономията на образователните институции. „Автономията е нещо добро, но липсва стандарт за усвояването на книжовен български език", отбеляза Богданова. По думите й в концепцията липсва темата за защитените училища, които гарантират равния достъп на децата до образование. „Децата не са длъжни да се раждат само в големите градове", възмути се депутатът.

Валентина Богданова постави въпроса за ролята на държавата при обучението на деца от социално слаби семейства и от малцинствените общности. Тя изтъкна, че липсват механизмите децата да бъдат задържани в училище, както и темата  за безплатните учебници. „Можем да напишем чудеса, но няма ангажимент на държавата да осигури ресурсно образователния процес", коментира депутатът от левицата. Богданова напомни, че през 2008г. са отделени 256млн.лв. за 12 програми в областта на средното образование. Тази година средствата са едва 30млн. лв., като управляващите не планират да я променят. „Къде са детските градини и кой ще ги прави със съсипаните бюджети на общините?", попита още Богданова. По думите й българските граждани са изправени пред много сериозни проблеми като  - нарастващата бедност и неграмотност, все по-големия брой отпадащи ученици, интеграцията на ромите. Богданова отбеляза, че по данни на синдикатите около 8000 учители са напуснали образователната системата през последната учебна година.