МТСП връчи Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г.

Юли 05, 2022 Новини БСП 0 350

05.07.2022 г.

Министерството на труда и социалната политика награди институции и организации с Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г. Победители в петото издание на конкурса станаха Съветът на жените в бизнеса в България, Фондация Асоциация „Анимус“, Българският фонд за жените, „Експириън България“ ЕАД и „Ви Ем Уеър България“ ЕООД. Наградите им бяха връчени от министър Георги Гьоков и заместник-министрите Жулиета Върлякова и Иван Кръстев.

„Политиката по равнопоставеност между жените и мъжете обхваща всички области на живота и е необходимо условие и гаранция за добро управление и напредък в обществото. С връчването на Отличителния знак ще насърчим все повече организации да създават по-добри условия на труд за своите служители. Това ще доведе до по-добри финансови резултати, а като краен ефект до по-справедливо общество, в което всеки се реализира на базата на своите образование, квалификация и способности, без дискриминация“, каза при откриването на церемонията министър Георги Гьоков.

Той отбеляза, че призьорите получават наградата за стимулирането на равнопоставеността на жените и мъжете в различни аспекти. „Част от тях са създали условия за по-добър баланс между личния и професионалния живот и отчитане на специфичния поглед на жените при вземането на решения. Други са свързани с превенция на домашното насилие и работа с жертвите, финансиране на дейности за спазване на правата на най-уязвимите от пандемията групи“, обясни министър Гьоков.

Той изрази надежда, че наградените организации и компании ще се превърнат в заразителен пример и ще насърчат и други работодатели да развиват добри практики и политики за равнопоставеност на жените и мъжете.