Работна група на ПЕС по разширяването към Западните Балкани дискутира европейските перспективи на региона с Комисаря по разширяването Щефан Фюле

Мар 18, 2011 Новини БСП 0 1645

  На 17 март 2011 г

 

На 17 март 2011 г. в Брюксел партията на европейските социалисти (ПЕС) проведе третото заседание на Работната група по разширяването към Западните Балкани. Европейският комисар по разширяването Щефан Фюле взе участие в заседанието като гост в контекста на годишните доклади на Европейската Комисия за напредъка на страните-кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, както и в контекста на цялостната политика на ЕС по отношение на Западните Балкани. Присъстваха високопоставени представители на партии-членки на ПЕС от страни от ЕС и Западните Балкани.

 

Работната група, председателствана от Кристиан Вигенин, член на президиума на ПЕС и член на Европейския парламент, обсъди въпроса как да се запази скоростта на процеса на разширяване, както в самия ЕС, така и в региона, по отношение на европейската интеграция на Западните Балкани. Участниците дискутираха как могат да бъдат подобрени европейските стратегии за Западните Балкани, с цел да бъде постигнато:

1. Засилване на социалното измерение в противовес на фокуса върху макроикономическото измерение при предприсъединителната помощ за страни-кандидатки и потенциални кандидатки за членство.

2. Увеличаване въздействието на ресурсите и финансирането, влагани от ЕС, в количествен и качествен аспект.

3. Упражняване на положително влияние върху необходимите процеси на реформи и консолидиране на демократичните институции.

 

Също така, на срещата беше обсъдена организацията на предстоящата Балканска конференция на ПЕС, която ще се проведе на 5 и 6 май 2011 г. в Букурещ, Румъния, и на която домакин ще бъде румънската социалдемократическа партия (PSD).

 

Председателят на работната група Кристиан Вигенин заяви: "Трябва да бъде изпратен силен политически сигнал към региона. Страните от Западните Балкани трябва да са наясно дали техните европейски перспективи все още са реалистични и отворени. Радвам се, че комисарят Фюле беше днес сред нас. Беше важно да обсъдим докладите за напредъка на страните, но също така беше важно свободно и открито да дискутираме европейските политики и амбиции спрямо Западните Балкани. Радвам се също така, че имаше силно присъствие от страна на социалистическите партии от региона, членове на ПЕС. Със сигурност виждаме знаци за положително развитие в региона, но също така и много предизвикателства. Трябва да запазим скоростта и посоката на процеса. ПЕС още веднъж потвърждава ангажимента си към европейското бъдеще на всички страни от Западните Балкани".

 

По време на дебата, комисарят Щефан Фюле подчерта: "В сърцето на пакета от мерки на Европейската комисия по отношение на разширяването е доверието. То е ключово за напредъка: доверие от страна на страните-членки, че ще бъдат изпълнени условията за членство и доказани постижения на кандидатите, и доверие на страните от Западните Балкани, че ще получат реална европейска перспектива".

 

Работната група на ПЕС по разширяването към Западните Балкани включва високопоставени представители на партиите, членове на ПЕС, от Западните Балкани и ЕС. Работната група беше създадена по време на последната Балканска конференция на ПЕС в Сараево (30-31 март 2010 г.). Нейната цел е да подпомогне процеса на разширяване на ЕС, като отчита приоритетното отношение на ПЕС към социалните въпроси, заетостта и околната среда, както и визията на ПЕС за Разширяване 2014.