Ангел Найденов: Докладът на ЕК съчетава в себе си обективност, коректност и балансираност

На парламентарната група на Коалиция за България й предстои един не малък обем от дейности, с които трябва да се справи, за да се постигнат желаните резултати   Докладът на ЕК представлява един реалистичен преглед и обобщение на най-значимите събития и промени, които са осъществени в областите, обект на наблюдение по механизма за наблюдение и сътрудничество

На парламентарната група на Коалиция за България й предстои един не малък обем от дейности, с които трябва да се справи, за да се постигнат желаните резултати

 

Докладът на ЕК представлява един реалистичен преглед и обобщение на най-значимите събития и промени, които са осъществени в областите, обект на наблюдение по механизма за наблюдение и сътрудничество. Това заяви в НС председателят на ПГ на Коалиция за България Ангел Найденов. Според него думите, с които може да се определи доклада са обективност, коректност и балансираност. Докладът на ЕК отчита позитивни тенденции и показва, че не само се оценяват но и се отчитат усилията на институциите в наблюдаваните области, коментира още Найденов.

            По думите на председателя на ПГКБ оповестеният днес доклад не е силно негативен и критичен и затова вероятно няма да срещне такъв резонанс в отзивите на опозицията.

            Найденов каза още, че на парламентарната група на Коалиция за България й предстои един не малък обем от дейности, с които трябва да се справи, за да се постигнат не просто очакваните, но и желаните резултати. Найденов напомни, че вече са внесени предложения за промени в подкомисията по контрол на действията на ДАНС. Промените са основно в начина, по който се предвижда да се вземат решенията в подкомисията. Предложението е това да става с мнозинство. Надяваме се, че и тази поредна промяна най-после ще отвори възможността за участие на опозицията в подкомисията и да я бойкотират, коментира Найденов.

В напреднала фаза са и предложенията за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Другата седмица законопроектът ще бъде внесен в пленарна зала на НС.