Цветелина Пенкова е заместник - председател на делегацията за връзки с Обединеното кралство в Европейския парламент

10.12.2021 г.

Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова е избрана за заместник-председател на новата постоянна делегация на Европейския парламент в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

На 5 октомври 2021г. Европейският парламент взе решение за съставянето на новата делегация за партньорство между двете страни след влизането в сила на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство.

Новоучредената делегация ЕС - Обединеното кралство включва по 35 членове от Европейския парламент и от парламента на Великобритания (общо 70). Тя ще следи за прилагането на настоящото споразумение и ще работи по изготвянето на допълнителни двустранни спогодби. Основни допълнителни теми ще са ситуацията със Северна Ирландия, двустранни спогодби в сферата на образованието, земеделието, търговията, сектора на услугите и много други.

“Kато човек, учил и работил в Обединеното кралство много години, смятам, че мога да дам своя принос за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Познавам проблемите, казусите  и съображенията и на двете страни. Има много работа, която все още трябва да свършим. Настоящото споразумение е само основата за бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Трябва да отговорим очакванията на европейските граждани, работници и студенти. Убедена съм, че със съвместни усилия  ще постигнем много.“, каза Пенкова при стъпването й в длъжност като заместник - председател.