БСП с мерки в подкрепа на работещите, младите, социално слабите, възрастните и хората с увреждания

Nov 26, 2021 Новини БСП 0 782

26.11.2021 г.

„Стратегически проект за БСП е семейното подоходно облагане, реална защита на българското семейство, на майчинството, на децата“. Това заяви по време на преговорите за съставяне на коалиционно споразумение в сектор „Труд и социални грижи“, избраният за народен представител от „БСП за България“ Георги Гьоков. По думите му за БСП цел е  решаване на проблемите, породени от демографската криза и даване на перспектива пред младите хора за развитие в България „Нашата цел е социална защита на човешкото достойнство, гражданските права и интересите на трудовите хора, младите, социално слабите, пенсионерите и хората с увреждания“, категоричен бе той.  Социалистът подчерта, че за да могат да се осъществят каквито и да е социални мерки след 01.01.2022 г. трябва да има приет бюджет.

Георги Гьоков представи приоритетите на БСП в социалната сфера:

Краткосрочни мерки:

 • Спешна целева подкрепа за семействата с ниски доходи – месечна субсидия от 200 kWh до края на март;
 • Нито едно семейство да не бъде оставено без отопление при доказана невъзможност да се платят сметките чрез прилагане на схеми за отложено плащане;
 • Осигуряване на дърва за огрев за населението, включително чрез методика за наблюдение и регулиране на цената им, и ограничаване на износа;
 • Намалени ставки на ДДС - 9% за лекарствата и храните от малката потребителска кошница, и временно намаляване на 9% за крайните цени на ток, газ и парно;
 • Безплатни лекарства за всички деца до 14-годишна възраст и безплатни детски градини и ясли;
 • Предоставяне на еднократна помощ на самонаетите лица в областите, където са въведени ограничителни мерки и са останали без възможност за работа, в размер на една минимална работна заплата;
 • Еднократна помощ на родители останали вкъщи, за да гледат своите деца в резултат на въведените ограничителни мерки, в размер на една минимална работна заплата;
 • Размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години и в Бюджет  2022 г. да е равен на минималната работна заплата;
 • Удължаване предоставянето на добавката  от 120 лв. за всеки пенсионер  до края на извънредното положение;
 • Подкрепа на работодатели за запазване на заетостта на служители в засегнатите от COVID -19 сектори, да се удължат мерките „60/40“ и „80/20“ до края на извънредното положение.

 

Средносрочни и дългосрочни мерки

За трудовите хора:

 • Прозрачен, законово определен автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата, съгласно проекта на директивата на ЕС за адекватни минимални помощи;
 • Минимална добавка за нощен труд;
 • Регламентиране на дистанционната работа и създаване на дигитални трудови книжки;
 • Стратегия и план за ускорен ръст на заплатите до достигане на средноевропейските нива;
 • Конкретни стъпки за преодоляване на липсата на квалифицирана работна ръка;
 • Мерки, гарантиращи свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор;
 • Увличаване на размера на месечната база и на квотите на ваучерите, които могат да дават работодателите.

 

За младите хора:

 • Еднократна помощ при раждане: за първо дете - 500 лв.; за второ дете - 1000 лв.; за трето дете – 1500 лв. и за всяко следващо - 200 лв. ;
 • Увеличаване на еднократната помощ за майки-студентки редовно обучение в размер на 10 минимални работни заплати;
 • Еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати за всяко второ и трето дете за работещи, и осигурени 24 месеца назад във времето родители;
 • Еднократна помощ от 300 лв. за децата от 1 до 4 клас в началото на учебната година;
 • Облекчаване на данъчно-осигурителната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум на месец за всяко дете;
 • Нулев данък от труд върху доходите на младите до навършване на 26 години;
 • Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас;
 • Безплатни „ин-витро“ процедури.

 

За възрастните хора и пенсионерите:

 • Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии спрямо средно-осигурителния доход от 2018 г.;
 • Проблемът с бедността да не се решава чрез пенсионната система, а чрез социалната, като лица, които отговарят на определи условия, се подпомагат до линията на бедност;
 • Всички плащания, които не са свързани с осигурителен принос, да бъдат извадени от държавното обществено осигуряване и да се поемат от социалната система;
 • Насърчаване на по-дългото оставане на пазара на труда - всяка  година стаж след придобиване на право на пенсия да носи по-голям процент;
 • Действия за социализиране на възрастните хора, включително Закон за възрастните хора.

 

За хората с увреждания:

 • Промени в съществуващото и ново законодателство, гарантиращо правото на труд и достоен живот на хората с увреждания;
 • Създаване на държавни, социални предприятия и финансирането им за хората с увреждания.

 

Георги Гьоков обясни, че левицата предлага и други мерки, които касаят социалната система у нас:

 • Адекватно определяне на линията на бедност за страната въз основа на данните от изследвания, статистика на доходите и условията на живот;
 • Да се дефинират ясно критериите и понятията: “енергийна бедност“, „гарантирано право на минимум вода за питейни нужди и битово потребление“;
 • Увеличаване на максималния осигурителния доход и на максималния размер на пенсиите и постепенното им премахване;
 • Увеличаване на размера на минималното обезщетение за безработица;
 • Транспониране на директивата на ЕС за равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи – гъвкаво работно време и гъвкаво ползване на отпуски.

 

Социалистите подчертаха, че всяко едно предложение е подкрепено с идеи за финансова обезпеченост.