БСП е за спешно изработване на Национална културна стратегия

Nov 26, 2021 Новини БСП 0 456

Минимум 1% от БВП за култура, призовават от левицата

"Устойчивото културно развитие може да бъде гарантирано с този митичен 1% от БВП за култура. 1% е минимумът, който трябва да постигнем към момента. Да си го поставим като цел, защото иначе всички останали идеи, които набелязваме ще останат без покритие и съдържание". За това призова Александър Симов, избран за народен представител от "БСП за България", на преговорите за коалиционно споразумение на тема "Култура" с "Продължаваме промяната", "Има такъв народ" и "Демократична България". В преговорния екип на БСП участват още Боян Ангелов, Иван Гранитски, Александър Горчев и Невяна Малчева.

Симов обърна внимание и на нуждата от изработване на Национална културна стратегия. "Да се обединим и за конкретен срок за нея, февруари-март, за да я има, защото тя ще предопредели всичко останало. Безобразие и срамота е толкова време такава стратегия да отсъства", призова социалистът.

Сред приоритети на БСП в сектор "Култура" са още:

-Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации и творчески съюзи;

-Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово; 

-Изцяло нов Закон за радио и телевизия. Трябва обширна обществена дискусия за него;

-Да се изработят общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства, което да се извършва прозрачно и отчетно, и без съмнение за политическо влияние;

-Въвеждането на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции - филми, музика и др. Това отразяване да не става задължително, а медиите да бъдат стимулирани, за да отразяват повече българска продукция;

-Културен чек за всеки младеж, навършил пълнолетие, за посещение на културни събития, за закупуване на книга;

-Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност;

-Осъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него;

-Закон за сценичните изкуства и коренна промяна на методиката на финансиране на сценичните изкуства. Това да стане след широка дискусия;

-Разработване на правна възможност приходите от творческа дейност на държавните и общински културни институти да остават в тях;

-Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници;

-За самоосигуряващите се дейци на културата компенсация по една минимална работна заплата в период на ограничаване и затваряне;

-9% ДДС на книгите да стане постоянна мярка;

-Развитие на културната дипломация;

-Ратифициране на Конвенцията за опазването на културното наследство на Съвета на Европа.

За ратифициране на Директивата PLR  за заплащане на авторските права на книги, които се намират в публичните библиотеки призова Боян Ангелов. "От страните в ЕС единствено България и Румъния не са я въвели", алармира той. По неговите думи с нейното въвеждане ще бъдат подпомогнати издателите и авторите.

"Важно е в промяната на Закона за културното наследство да се акцентира специално на траките. Ние сме наследници на цивилизационните послания на поне 7 велики цивилизации, но между тях траките и тракийското наследство е уникално. В Европа само Италия, Гърция и България имат такова наследство. Като нация сме длъжни да го запазим, да го популяризираме", заяви от своя страна Иван Гранитски.

Според Александър Горчев трябва да се отделя повече внимание и средства за археология.