Приоритет за БСП в земеделието е субсидирането на българското зеленчукопроизводство и животновъдство

Nov 24, 2021 Новини БСП 0 997

Да се спре износа на дървесина за 6 месеца

„Основни приоритети за БСП са: промяна на модела на субсидиране на отраслите животновъдство, зеленчукопроизводство, пчеларство, лозарство; изграждане на напоителни съоръжения на територията на страната“. Това заяви Момчил Неков, член на НС на БСП по време на преговорите за коалиционно споразумение в сектор „Земеделие“.

Като други предложения на левицата той посочи: залагане на къси вериги на производство – осигуряване на достъп на производителите на пазара и премахване на прекупвачите; публично-частните партньорства в изграждането на борси, съоръжения за запазване на продукция; борба с нелегалния внос на пестициди и препарати; достъп до земя за младите фермери; създаване на единен електронен поземлен регистър; намаляване на ДДС на 9% за храните от малката потребителска кошница.

„За нас е важно опазването на българската гора - строг контрол върху сечта и залесяване, забрана на износа на дървесина за 6 месеца при необходимост“, обясни той. Неков подчерта, че левицата залага използване на прецизно земеделие - нови технологии за намаляване на административната тежест и премахване на проверките на място.

„Ние от БСП сме си поставили задачата за промяна на модела на земеделието в България.  Трябва да стъпим на здрава база какво имаме – проверка и анализ  на горския сектор, на сектор „Животновъдство“ и другите основни отрасли. Тогава  можем да си поставим целите и да се дебатира как на база голям политически консенсус как да ги постигнем“, заяви избраният за народен представител от „БСП за България“ Стефан Бурджев. Той подчерта, че трябва да се търси начин да се подпомогнат всички сектори, да се спре обезлюдяването на големи територии от страната ни, да се спре разрухата и упадъкът на малките населени места и села.

Владимир Маринов, избран за народен представител от „БСП за България“, обясни, че левицата залага създаване на Гаранционния фонд от 500 млн. лв., който да осигури равен достъп на всички земеделски производители до финансиране. Като друга важна мярка той посочи разширяване на диапазона на обратното начисляване на ДДС в сектор „Селско стопанство и земеделие“.  „Предлагаме и подпомагане на достъпа на българските производители до пазар чрез гарантиране и създаване на местни тържища“, каза той.

Спас Тодоров, посочи че за БСП приоритети са: актуализиране на Закона на горите, Закона за лова и дивеча, Наредбата за сечта и Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии; оптимизиране на управлението на държавните горски предприятия; национална стратегия за горския сектор, който трябва да се управлява предвидимо и прозрачно; провеждане на национална горска инвентаризация.