Подкрепата на майчинството и борбата срещу насилието над жени и деца са приоритетни политики на жените-социалистки

Фев 19, 2011 Новини БСП 0 1580

Подкрепата на майчинството и борбата срещу насилието над жени и деца ще бъдат приоритетни политики за жените-социалистки

Подкрепата на майчинството и борбата срещу насилието над жени и деца ще бъдат приоритетни политики за жените-социалистки. Около тази позиция се обединиха членовете на „Обединението на жените-социалистки за паритет и солидарност" в БСП. Днес на свое заседание те отчетоха дейността си за изминалата година, приеха план за работа на Обединението и програма за действие на предстоящите избори. Наред с предизборната си дейност, през настоящата година Обединението поставя като акцент реализирането на политики в областта на защитата на равнопоставеността на половете и пенсионната система. Жените-социалистки си поставят за цел да бъдат активна част от общата кампания на БСП. Обединението ще подпомага партията в запазването и в разширяването на позициите й в местната власт, както и за спечелване на предстоящите избори. Заседанието на жените-социалистки беше ръководено от секретаря на НС на БСП и председател на Обединението Катя Николова.