Второ заседание на Общинския съвет на БСП, Хасково

Хасково:   На 11

Хасково:

 

На 11.02.2009 година се проведе заседание на Общинския съвет на Българската социалистическа партия, Хасково. На заседанието се разгледаха въпроси, свързани с планирането на работата на партийния съвет през първите шест месеца на годината, определяне персоналния състав на комисиите към партийния съвет, както и изграждането на предизборен център.Номинирани бяха и членовете, които ще представляват общинската партийна организация-Хасково в Областния съвет на БСП, чието структуриране предстои.