Коалиция за България атакува пред Конституционния съд текстове от Изборния кодекс и от Наказателно-процесуалния кодекс

Фев 11, 2011 Новини БСП 0 1595

Народните представители от Коалиция за България внесоха искане до Конституционния съд да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Изборния кодекс

Народните представители от Коалиция за България внесоха искане до Конституционния съд да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Изборния кодекс . От левицата се обявяват срещу отнемането на правото на хората от малките населени места да избират свой кмет. „Това засяга над 1000 населени места", изтъкна секретарят на ПГКБ Мая Манолова. От левицата са несъгласни и с лишаването на хората от възможността пряко да избират районните кметове в населените места с районно деление. Атакува се и текста, според който се намалява броят на общинските съветници с 20%. „В резултат на тези нововъведения, българските граждани ще гласуват по- малко и ще избират по- малко", заяви Манолова. По думите й текстовете от Кодекса нарушават принципа на равното избирателно право. От Коалиция за България смятат още, че определянето на броя на зам.-кметовете е въпрос, който трябва да се решава на ниво местно управление, а не да се кодифицира. Несъгласие изразяват и с начина, по който се образуват избирателните секции в чужбина, както и срещу лишаването на българите в чужбина от възможността да гласуват преференциално. Според Коалиция за България изискването за уседналост ограничава граждански и политически права чрез въвеждането на формални критерии като настоящ и постоянен адрес. „Това противоречи на принципа на общо избирателно право в Конституцията", заяви Мая Манолова. Тя изтъкна, че текстът противоречи и на международни документи, по които България е страна. От левицата смятат още, че експерименталното електронно гласуване нарушава тайната на вота.

Социалистите атакуват и НПК в частта, която се отнася до съкратеното съдебно следствие. По подобие на скандалния случай с т.нар. „наркопоправка", в Държавен вестник е обнародван текст, който не е гласуван от Народното събрание. Мая Манолова обясни, че парламентът е приел текста по вносител, а в Държавен вестник се публикува текстът на правната комисия, който не е гласуван. Манолова изтъкна, че разликата е съществена, защото според вносителя се ограничава обхватът на съкратеното съдебно следствие, а текстът на правната комисия разширява обхвата. „Обнародва се текст, който не е гласуван от Народното събрание, което е грубо потъпкване на конституционни норми", заключи Мая Манолова.