Георги Гьоков: БСП предлага цялостна политика в подкрепа на семейството, децата и младите хора

10.09.2021

"Цялостната политика на БСП по отношение на семейството, децата и младите хора, следвана неотлъчно от нас през последните 5 години.

"БСП е последователна в предложенията си и имаме и разчетите откъде ще дойдат тези пари.” Това заяви народният представител от БСП и председател на социалната комисия в парламента Георги Гьоков.

Той поясни, че БСП предлага:  

  • Увеличение на еднократната помощ на майка-студентки - 2 880 на 6 500 лв. Това касае 6 027 майки.
  • 6 500 лв. за осигурени 24 месец назад родители. От това ще се възползват родителите на 9 230 деца.
  • До довършването на 14- годишна възраст  безплатни лекарства за децата  -  ще подпомогне над 1 милион деца
  • Безплатни детски градини - 219 000 деца
  • Семейства с ниски доходи да получават помощ от 300 лв. в началото на учебната година за 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.
  • Безплатни учебници за учениците от 1-ви до 12-ти клас
  • За неработещи родители необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Така всяко дете ще оставя при родителите по 50 лв.

Гьоков обясни, че при сериозния размер на бедността и голямото социално изключване и неравенства е наложително да се подпомагат семействата.

Той постави и проблема с демографската катастрофа: “Населението на България се топи и застарява. Всяка година броят на родените българчета  намалява и са наложителни спешни мерки за стимулиране на отговорното родителство.”,  заяви Георги Гьоков.