Георги Гьоков: БСП ще направи предложение в бюджета, с което да гарантира, че при възрастните хора ще останат повече средства

26.08.2021 г.

„Необходимостта от актуализация на бюджета с малки изключения е консенсусна. Тя е необходима, за да се върне правовата държава и институционалността, преразпределянето на парите да се върне в парламента, а не като практиките на предишните управляващи - с постановления на Министерския съвет.“ Това заяви депутатът от парламентарната група от ПГ на „БСП за България“ Георги Гьоков от парламентарната трибуна на Народното събрание.

По думите му необходимостта от актуализация на бюджета се обуславя от няколко много важни неща - финансиране на мерки за преодоляване на последствията от задаващата се четвърта вълна на COVID19, изразяваща се в подкрепа за хора и семейства, подкрепа за бизнеса; увеличаване на доходите на най-уязвимите групи с преизчисляване на пенсиите и предоставяне на адекватно подпомагане; проблеми в енергетиката; необходимост от по- адекватни решения по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост; мигрантска вълна.

„Ясно е, че без актуализация и да има средства, те не могат да се разходват. Служебните министри няма да имат право и законово основание да правят тези разходи“, поясни социалистът.

„Не е случайно, че най-много средства в актуализацията са насочени към социална сфера. Системата за социална закрила не предоставя достатъчна степен на подкрепа на уязвимите. Предоставянето на социални услуги продължава да бъде слабо и тяхното интегриране чрез социалното подпомагане и услуги е непълно“, подчерта още той. По думите му факт е, че темповете на подобрение на жизненото равнище на възрастните хора сериозно изостава спрямо подобрението за населението в трудоспособна възраст.

Гьоков уточни, че от ПГ на БСП ще направят предложение между първо и второ четене на бюджета, с което да се гарантира, че при възрастните хора ще останат повече средства.