Коалиция за България сезира Конституционния съд заради Закона за Сметната палата

Янр 21, 2011 Новини БСП 0 1329

Коалиция за България отправи искане до Конституционния съд да обяви за противоконституционен Закона за Сметната палата, който беше приет преди около месец

Коалиция за България отправи искане до Конституционния съд да обяви за противоконституционен Закона за Сметната палата, който беше приет преди около месец. Това заяви в парламента народният представител Любен Корнезов. Депутатът изтъкна три аргумента за искането на левицата.

„Винаги в България Сметналата палата е била колективен орган", отбеляза Корнезов. Сега обаче този принцип се променя и Сметната палата се превръща в едноличен орган. „С това се нарушава чл.91 от Конституцията, както и принципите на правовата държава", обясни депутатът.

Корнезов напомни, че Сметната плата се състои от 11 члена с мандат от 9 години. Мандатът им обаче се прекратява, въпреки че не е изтекъл, което според депутата противоречи на решение на Конституционния съд.

Любен Корнезов отбеляза, че се дава правомощие на този едноличен орган да иска освобождаване на ръководителите на ведомствата, които се проверяват, като например - Народното събрание, Министерски съвет, президента, министерства. „Това крие голяма опасност от злоупотреби. Главният одитор не е прокурор, не е съд", заяви депутатът от Коалиция за България.