За БСП земеделието е стратегически отрасъл

Янр 15, 2011 Новини БСП 0 1634

БСП е готова с шестнадесет управленски проекта, които са нашата алтернатива на управлението на ГЕРБ, защото днес няма никакво съмнение, че управлението на ГЕРБ е вредно за държавата

БСП е готова с шестнадесет управленски проекта, които са нашата алтернатива на управлението на ГЕРБ, защото днес няма никакво съмнение, че управлението на ГЕРБ е вредно за държавата. Това заяви секретарят на НС на БСП  Корнелия Нинова при представянето на първия управленския проект на БСП в област Земеделие. „Започваме със Земеделие, тъй като за БСП това е стратегически отрасъл", заяви Нинова. По думите й има няколко приоритетни задачи, първата от които са държавните помощи, особено в сектор „Животновъдство", където ситуацията е една от най-тревожните. Липсата на помощи не дава възможност за прилагане на съвременни технологии в сектора. „Наложително е да се възстановява акцизът на горивата на земеделските производители, защото това е една възможност за подпомагането им и ще доведе до сваляне на цената на крайния продукт", аргументира са Нинова.

Секретарят на БСП акцентира върху националните доплащания като коригираща политика на положението на българските производители спрямо колегите им в другите страни-членки на Европейския съюз. Според Нинова всички рискови подотрасли трябва да се анализират, да се изготви политика за национални доплащания и подпомагане на важни сектори в земеделския отрасъл.

Политиката по безопасност на храните бе друга от застъпените точки в проекта на Левицата в област „Земеделие". Корнелия Нинова изказа притеснения относно работата на Българска агенция по безопасност на храните. Според нея има големи неясноти около реформата, която се предвижда и липсва готовност агенцията да заработи най-малко още половина година. „БСП предлага агенцията да бъде подчинена на Министерския съвет, а Центърът за оценка на риска да бъде самостоятелно юридическо лице, за да бъде независимо в своите оценки", отбеляза Нинова.

Важна мярка в проекта на Левицата заема общата селскостопанска политика на Европейският съюз. Според секретаря на НС на БСП, българското правителство не е представило пред земеделските стопани конкретна позиция по тази политика. „Трябва да се работи за изравняване на субсидиите на директни плащания на единица площ още през 2013 година", заяви Нинова и допълни, че БСП се е включила в инициативата за референдум по въпроса.

Важен елемент от управленския проект на БСП е и земеделието в планинските райони. Нинова изтъкна, че планинските райони в България обхващат 38 % от територията на страната, а там живее 28 % от населението на страната. Нинова отбеляза, че в проекта са разработени конкретни мерки за развитие на селското стопанство в тези райони.

Наред с усвояването на европейските фондове, не бива да се забравя и за обучението на кадрите в земеделието. „Не можем да разчитаме повече на евтина и нискоквалифицирана работна ръка, затова трябва да се работи с всички образователни институции, подготвящи кадри в областта", категорична бе Нинова.

В заключение секретарят на НС на БСП отбеляза, че държавата трябва да се ангажира много повече в осигуряване на условия за развитие на сектора, тъй като страната ни има огромен потенциал за развитието му. „Необходима е национална аграрна политика, която заедно с финансовите инструменти на Европа и на общата селскостопанска политика, да осигури конкурентноспособност на отрасъла", допълни Нинова.