Българските фермери могат да бъдат спокойни за проектите си засега, съобщи ЕК

  "Европейската комисия ще разгледа внимателно доклада за дейността на фонд Земеделие, който трябва да бъде представен на 1 февруари 2011 година от сертифициращия орган в България

 

"Европейската комисия ще разгледа внимателно доклада за дейността на фонд Земеделие, който трябва да бъде представен на 1 февруари 2011 година от сертифициращия орган в България. Това се казва в официалния отговор на Европейската комисия на парламентарния въпрос на евродепутата от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Илияна Йотова във връзка с възникналите проблеми в ДФ "Земеделие".

Въпросът към еврокомисаря по земеделието е във връзка с многобройните запитвания  от страна на български фермери и предприемачи, участвали с проекти по програмата за развитие на селските региони. Опасенията са свързани с  легитимността на вече подадените проекти за финансиране от европейските средства, подписани от бившия изпълнителен директор на фонд Земеделие Калина Илиева, след като се оказа че тя няма необходимия ценз за това, представяйки фалшива диплома пред българските власти. В официалния си отговор от 15 декември 2010 година Комисията счита за одобрени плащанията, които са били осъществявани докато г-жа Илиева официално е заемала длъжността на изпълнителен директор, ако са спазени всички правила. Комисията може да изпрати одитни проверки в България, ако след отчитането на финансовата 2010 година бъдат открити нарушения.

В отговора на Европейската комисия се подчертава още, че отговорността за цялостната дейност на разплащателната агенция - от нейното структуриране до одобрението на плащанията по проектите се носи от Министерство на земеделието и храните. Европейското законодателство задължава ръководството на разплащателната агенция да следи за нивото на човешките ресурси и тяхната компетентност при работа с европейските средства.