Декларация от изненесено заседание на на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент

Nov 17, 2010 Новини БСП 0 1411

  Ние призоваваме Европейския съюз да предприеме спешни и решителни действия срещу нарастващите сили на омраза и разделение в обществото

 

Ние призоваваме Европейския съюз да предприеме спешни и решителни действия срещу нарастващите сили на омраза и разделение в обществото.

Ние изобличаваме всички форми на екстремизъм и популизъм, включително краен национализъм, ксенофобия, ислямофобия и антисемитизъм. Ние сме дълбоко притеснени от влиянието на тези сили върху младите хора и от вълната десни и десноцентристки партии, които осъществяват екстремистки политики, както в опозиция, така и в управление.

Ние предупреждаваме, че тези развития застрашават европейското влияние в света и развитието на нашия Съюз.

Нашата визия е за отворено и включващо общество и за европейско гражданство, което допринася за качеството на живота на хората. Ние призоваваме за решителна защита на основните европейски ценности като толерантност, недискриминация и културно разнообразие.

В основата на успешния Европейски съюз трябва да бъде спечелването на подкрепа сред мнозинството за политики на приобщаване, интеграция и образование.

В целия Европейски съюз специално внимание трябва да се обърне на интеграцията на ромите. Това означава цялостна стратегия за създаване на работни места и образование, за да се подобри стандартът на живот, уважавайки достойнството на ромите, но и в същото време очаквайки те да поемат своята отговорност в обществото. Ромските общности имат нужда от защита срещу експлоатация от страна на организираната престъпност и срещу всички форми на дискриминация. Ние призоваваме правителствата да отхвърлят политиките, които подкопават тези цели, като например скорошният случай с ромите, които бяха експулсирани от Франция.

Европейският съюз има изключително важна лидерска роля в реализирането на нашия план. Ние призоваваме за:

 

  • СПЕШНО реализиране на политики по социални проблеми, с които екстремистите лесно злоупотребяват, като бедност и безработица;
  • ПЪЛНО ангажиране на Европейската комисия със защитата на Договора от Лисабон и със задължението на страните-членки да изпълняват задълженията си;
  • НЕЗАБАВНО приемане на Директивата за антидискриминация от страна на Съвета.

 

Ние заявяваме нашата подкрепа за нови прогресивни закони в защита на европейския модел на толерантност и включване. Като най-голямата прогресивна група в Европейския парламент, не приветстваме откритата дискусия на всички реални проблеми в обществото. Ние се гордеем с нашия градивен план за социални и икономически реформи и вярваме, че в открит дебат нашите виждания ще надделеят над повърхностните решения, които предлагат популисти, евроскептици и крайни националисти.

Ние поемаме ангажимент да следим за действия, които могат да застрашат социалната стабилност и обещаваме подкрепата си за ефективни ответни мерки. Ние призоваваме всички политически сили да се присъединят към нас в утвърждаването на демократичните ценности на Европейския съюз и в отхвърлянето на популистки, екстремистки или крайнодесни идеи и действия, включително на движения, в основата на които стои омразата или подозрението към специфични групи в обществото.

С тази цел, ние каним европейските институции да приемат обща декларация, в която да заявят ангажимента си да утвърдят Европа на свободата, толерантността и справедливостта.

 

16-17 ноември 2010 г., Будапеща