Кристиан Вигенин предложи в училищата в ЕС да се преподава толерантност

  „Не можем да ограничим влиянието на крайнодесните екстремистки движения, ако не унищожим базата за тяхното съществуване

 

„Не можем да ограничим влиянието на крайнодесните екстремистки движения, ако не унищожим базата за тяхното съществуване."

            „Не можем да ограничим влиянието на крайнодесните екстремистки движения, ако не унищожим базата за тяхното съществуване." Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Кристиан Вигенин по време на извънредното заседание на Групата в Будапеща, в рамките на което беше приета декларация срещу омразата и разделението в обществото.

            Според Кристиан Вигенин, има две лека срещу нарастващото напрежение в ЕС и срещу засилващото се влияние на крайната десница. Едното е „интензивна работа по сближаване - на европейско, национално и особено на местно равнище".

            „Когато средните доходи на различните етнически групи в рамките на една страна станат съизмерими, то ще отпаднат и социалните предпоставки за напрежение между тях", подчерта българският евродепутат.

            „Вторият лек е образованието - нашите деца трябва да изучават предмет "толерантност" в училище и това може да стане инициатива на Групата на социалистите и демократите", предложи Кристиан Вигенин.

            „Младото поколение трябва да осъзнае, че една многокултурна и приобщаваща среда е много по-ценна от общество на доминацията и изключването."

            Кристиан Вигенин предложи също така Групата на С&Д да издаде сборник с най-добрите практики от 27-те страни-членки на ЕС за интеграция на малцинствата и борба с крайната десница.

Пълният текст на декларацията от Будапеща можете да намерите на адрес www.socialistsanddemocrats.eu