Декларация на Парламентарната група на Коалиция за България

Nov 16, 2010 Новини БСП 0 1744

  ДЕКЛАРАЦИЯ На Парламентарната група на Коалиция за България Прочетена от председателя на ПГ на Коалиция за България Сергей Станишев   Повод за днешната декларация от името на ПГКБ е ликвидационната политика на правителството на ГЕРБ по отношение на една от най-старите институции в България - БАН

 

ДЕКЛАРАЦИЯ


На Парламентарната група на Коалиция за България

Прочетена от председателя на ПГ на Коалиция за България Сергей Станишев

 

Повод за днешната декларация от името на ПГКБ е ликвидационната политика на правителството на ГЕРБ по отношение на една от най-старите институции в България - БАН. Искам да припомня, че през 1869г. в Браила се основава Българското книжовно дружество, чиято цел е разпространението на всеобщото просвещение и усъвършенстване на българския език, на българската история и на нашата словесност. Основаната задача, която си формулира дружеството, е да се постигне напредък у българския народ и за осъществяването на тази идея работят такива гиганти на българското Възраждане като Христо Ботев, Любен Каравелов, Добри Войников, Васил Друмев, Васил Стоянов, Марин Дринов. Включват се с волни пожертвования и дарения търговски и занаятчийски организации, множество българи. Непосредствено след Освобождението, Българското книжовно дружество е било покровителствано от българската държава. А в началото на 20-ти век през 1912г. е обнародван първият закон за БАН. През 1925г. се полага първият камък на сградата на БАН, за която 22-ма академици теглят личен кредит от БНБ в размер на 3 млн.лв. На 9 май 1929г. в присъствие на царската фамилия официално е открита сградата на БАН. А две години по- късно през 1931г. БАН е приета вмеждународния съвет на научните организации. В периода на социализма БАН се развива като най- висшия институт в страната. Тя е държавно учреждение със свой самостоятелен творчески, организационен и административен живот. С приетия през 1991г. закон Академията се развива като демократична и автономна институция. Висока степен на автономност получават и академичните звена.

Припомням тази историческа справка, за да бъде наясно и Народното събрание, и българското общество за това какво национално престъпление се извършва в този момент. През 1992г. - 2006г. Академията на науките реализира 427 успешни проекта с европейско финансиране и получава близо 30 млн. евро европейски субсидии за своята научноизследователска дейност. През есента на 2009г. беше извършена външна международна оценка на БАН, която констатира, че тя е най- голямата изследователска институция на страната. Че 55% от научните изследвания в България се осъществяват от БАН.

В момента правителството на ГЕРБ води антибългарска и антиевропейска политика в областта на научните изследвания и държавното висше образование. Доказателство за това е, че още с първите си стъпки драстично се орязаха средствата за Академията на науките и държавните висши училища. Още през ноември миналата година БСП реагира остро с декларация срещу намаляването на публичните средства за наука. Тогава предупредихме, че управляващите от ГЕРБ обричат на гибел науката и държавното образование в България. Определихме като непростимо за един български министър да квалифицира БАН като място на феодални старци, които стоят там да събират заплати. Изявленията на Бойко Борисов от 15 ноември тази година за ликвидирането на БАН категорично показват, че той води политика като подставено лице и че изпълнява безпрекословно политиката на явно противопоставяне на националните и европейски перспективи за нашата страна в науката и образованието, здравеопазването, икономиката и социалната дейност. Реално управляващият в България е свещената крава на правителството и  бивш чиновник от Световната банка господин Симеон Дянков. Той формулира политиките и той ги реализира.

БСП предупреди още през миналата година, че т.нар. „реформиране" на БАН има само една цел - да се ликвидира перспективата пред българската наука и да се разпродадат имотите на БАН на безценица на хора близки до управляващите. С намерението за ликвидация на БАН и разрушаване на системата на държавното висше образование,  България  вече се обрича на неевропейски път на развитие. Няма как да се развива общество на знанието, да се изпълняват европейски приоритети за интелигентен растеж с такава политика на държавата - залегнала и в бюджета, който мнозинството гласува на първо четене, и в намеренията за ликвидиране на БАН.

Посягате към нещо жизнено важно за оцеляването на българската нация, към интелекта на нацията. Това е категорично неприемливо. Защото ликвидирането на БАН ще има дългосрочни, трайни негативни ефекти. Да се ликвидират научни области и научни направления - най- вече тези, които са свързани с българската идентичност и духовност, българския език, българската литература, българския фолклор, българската история. Прекъсва се международна традиция на контакти между националния ни научен център и световната научна общност. Страната ни се обрича да се развива като географска територия не с общество и граждани, а с население, което се командва еднолично. Защото интелектът винаги е независим от властимащите. Затова искате да го смачкате, да го унищожите и да изгоните научните работници или на улицата, или в чужбина.

Абсолютна спекулация е твърдението, че университетите можели да поемат функциите на институтите на БАН. По какъв начин? Залегнало ли е това в бюджета за следващата година по какъвто и да било начин? Категорично не. Да не говорим за това какво означава това преструктуриране. Това означава закриване на институции в България. Давате ли си сметка за какво става дума и какво правите? Правителството утре щяло да разглежда този законопроект. Пълно безумие. Безотговорно пред нацията. Казвам го с цялото съзнание за тежестта на тези думи. България, ако това се случи, ще бъде единствената държава в Източна и Централна Европа от бившия социалистически лагер, която закрива своята Академия и посяга върху държавното висше образование. Ще се създаде допълнителна дивизия от безработни. Само че този път високо квалифицирани и интелигентни хора. Това ли искате да постигнете?

Все повече при нас доминира политиката на мускулите, на черния колан за сметка на интелекта. Само че това обрича България на безпътица. И аз се обръщам от тази трибуна към всички народни представители - да се спрат безумните намерения на правителството за ликвидиране на българския научен център- Академията на науките. Обръщам се и към ръководството на БАН, и към хората работещи в БАН, и към всички хора, работещи във висшето образование - сега е моментът да се прояви солидарността на всички хора на интелекта срещу намеренията за ликвидацията на БАН. Коалиция за България ще се противопостави на тази политика и на това намерение със всички средства.