Надя Клисурска: Все още няма нито една адекватна социално-икономическа мярка за групата на самоосигуряващите се

Мерките за безлихвените кредити, 60/40 и “Запази ме“ са крайно неефективни

Десет месеца от началото на пандемията все още една голяма група от хора, които внасят в данъчната и осигурителната система, остават извън обхвата на адекватните социално-осигурителни мерки. Констатацията е на БСП и във връзка с тази ситуация народният представител от Парламентарната група на „БСП за България“ Надя Клисурска  конкретизира, че това са самоосигуряващите се лица, попадащи в чл.3 от Кодекса за социално осигуряване: собствениците на малък семеен бизнес, свободните професии, хората на изкуството, търговци и занаятчии.

„Една голяма част от мерките, които бяха отпуснати за самоосигуряващите се лица, бяха свързани с безлихвените кредити. Смятам, че тази мярка е крайно неефективна, защото от нея са се възползвали само 22 000 души, а оползотвореният ресурс е около 90 млн. лева“, заяви Клисурска. Тя визира и мярката за кратковременна заетост, която е насочена към сектор ресторантьорство и туризъм, като я определи също за неефективна.

По отношение мярката, която се отпуска за родителите в неплатен отпуск, депутатът от левицата се обърна към социалния министър с думите: „Госпожо Сачева, не всички самоосигуряващи се лица имат деца“.

„200 000 души попадат в хипотезите на самоосигуряващите се лица и десет месеца по-късно тя не е покрита от една адекватна социално-икономическа мярка. Такава е и мярката 60/40, както и мярката “Запази ме“, защото те не внасят във фонд „Безработица“, заключи Надя Клисурска.