БСП ще внесе свой законопроект за образованието

  Парламентарната група на Коалиция за България ще внесе два законопроекта за държавната политика в работата с младите хора и за образованието

 

Парламентарната група на Коалиция за България ще внесе два законопроекта за държавната политика в работата с младите хора и за образованието. Това стана ясно в хода на дискусията на тема „Държавната политика в областта на средното общо образование в проектозакона за училищното образование. Държавни образователни стандарти". Законопроектът за младежта е на финалната права и предстои да бъде внесен до две седмици в парламента, а законопроектът за държавната политика в образованието ще бъде готов през януари.

По време на дискусията бяха направени няколко извода за състоянието на образованието в България, като акцентът бе липсата на цялостна стратегия за развитието на тази важна сфера от обществения живот. Участниците коментираха, че  вече повече от година е стопиран законопроектът, разработен от екип на МОМН за училищното образование. Текстът е свален от официалния сайт на ведомството, без да има адекватно обяснение защо се случва това. Изказани бяха различни предположения, сред тях са както липсата на визия в средите на управляващото мнозинство, така също и обслужване на частни интереси.

Членът на ИБ на НС на БСП Ваня Добрева напомни, че втора година не се изпълнява изискването парламентът да изслушва и приема доклад за изпълнението на приетата от него през 2006 година програма  за развитие на образованието ни до 2015 година.  Нещо повече - продължава тенденцията проблемите с финансирането да се задълбочават, като в проекта за Бюджет 2011 заложените средства за образованието са далеч под минимално необходимите като дял от БВП. Така България се нарежда на последно място сред страните от ЕС по заделяните за образование пари.

„За съжаление не се прави политика за образованието, а политика от него!", коментира народният представител Евгений Желев, а колегата му Ивелин Николов изрази мнение, че загърбването на проблемите всъщност обслужва по-нататъшната чалгализация на обществото ни.

В края на кръглата маса, участниците приеха декларация, в която настояват да се приема изцяло нов закон за училищното образование, както и да се разработи стратегия за развитието му на общинско ниво.Сред исканията на експертите е да бъде осъществена реална децентрализация на учебните заведени, като бъдат разработени ясни принципи за дофинансиране от общините и най-вече в частта за капиталовите разходи.

Кръглата маса, която се проведе в Стара Загора, е по инициатива на Съвета на НС на БСП по образованието и науката, младежта и спорта  и Областния съвет на партията в Стара Загора. В нея взеха участие  директори на учебни заведения, преподаватели, синдикалисти, експерти, шефове на структурни звена при общините, народни представители и членове на ръководството на БСП.

 

Пълен текст на декларацията може да изтеглите от тук >>>