Правителството упражнява истински терор над социалния сектор

Nov 10, 2010 Новини БСП 0 1775

Изказване на народния представител от Коалиция за България Драгомир Стойнев при обсъждането в парламента на бюджета на държавното обществено осигуряване                           Пред нас е Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г

Изказване

на народния представител от Коалиция за България

Драгомир Стойнев

при обсъждането в парламента на бюджета на държавното обществено осигуряване        

        

         Пред нас е Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г. Това е един закон, който ние, от парламентарната група на Коалиция за България категорично няма да подкрепим. Нещо повече, ние призоваваме този законопроект да бъде изтеглен и внимателно преработен, защото противоречи на преамбюла на Конституцията на Република България относно социална държава. Правим подобно  предложение в духа на конструктивния парламентарен диалог, още повече не смятам, че по някакъв начин ще засегнем вас, управляващите, тъй като стана вече практика законопроекти да влизат в Народното събрание, дори да минават на първо четене в Комисията по труда и социалната политика и после да бъдат изтегляни. Неслучайно относно Кодекса за социално осигуряване имаше над 22 различни предложения.

Господа управляващи, преди повече от година, българският народ ви даде много - повярва на вашите идеи и ви даде възможност да водите държавата към просперитет и благосъстояние. Нещо повече, вие се нарекохте правителство на европейското развитие. Вие заявихте, че вашето управление ще донесе на българското общество доходи, жизнено равнище и качество на живот, сравними със средните за останалите държави-членки на Европейския съюз.

         Дадено ви бе много, затова и очакванията към вас са много. Но за съжаление на всички български граждани, вашите действия в социалната сфера се различават коренно от това, което обещавахте:

§        Вместо да намалява, пропастта между доходите и жизненото равнище на българските граждани и средното за ЕС равнище се разширява.

§        Вместо висока заетост и ниска безработица, виждаме как се съкращават хиляди работни места всеки месец, а безработицата се задържа в порядъка на 9-10%. Няма как да не кажа този упрек за контрола върху безработицата, тъй като всички знаем, че  спрямо второто тримесечие тази година, спрямо миналата  година, заетите са намаляли с 217 000 души, а вие постоянно отчитате намаляване на безработицата.

§        Вместо по-висока защита на българските граждани, виждаме как системите за социална сигурност се „обезкръвяват" и дестабилизират.

Ние от Коалиция за България сме загрижени за бъдещето на нашата страна. Ако само за една година успяхте да окажете такъв терор върху социалния сектор, не искам и не мога да си представя какво ще се случи за следващите две години и половина.

Направих това встъпление за да илюстрирам тежкото състояние, което цари в социалната политика. Искам да подчертая, че проектът на Закон за бюджет на ДОО за 2011 г. е продукт на това управление и се характеризира с:

§        Популизъм.

§        Липса на визия и идеен хаос.

§        Непоследователност.

§        Непрозрачност.

§        Нетолерантност към различните мнения.

Затова за мен няма съмнение, че предложеният бюджет е  резултат от лошо управление. По-страшното обаче е, че той е продукт и на вредно управление - вредно за осигурените лица, за бизнеса, за пенсионерите.

И това не е крайно заключение!Системата за социална сигурност трябва да гарантира защита на хората срещу социалните рискове. Тя трябва да осигури заместващ доход в случай на болест, майчинство, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, безработица. Проектозаконът за бюджет на ДОО за 2011 г. тотално пренебрегва тези цели. Вместо да осигурява защита, той е превърнат в инструмент на фискалната политика, като едно бюджетно перо в консолидирания държавен бюджет.

И именно отсъствието на каквито й да е социални цели е водещият мотив на парламентарната група на Коалиция на България да отхвърли предложения законопроект за бюджета на ДОО за 2011 г. За първи път от най-новата история на държавното обществено осигуряване, разходите за пенсии, обезщетения и помощи намаляват както в абсолютен размер, така и като дял от БВП (от 11,16 на сто от БВП на 9,6 на сто от БВП). Бюджетът на ДОО се превръща в инструмент за демонтаж на социалната държава. Това за нас е крайно неприемливо!

С предложения законопроект, правителството руши утвърдени от десетилетия социални стандарти. На практика се отменя правилото за осъвременяване на пенсиите. Минималните пенсии се замразяват. Пенсиите няма да бъдат осъвременявани 30 месеца - от юли 2009 г. до декември 2011 г. И това се прави въпреки очакванията за икономически растеж от 3.6%.

Господин министър, с тези действия, с тази липса на осъвременяване на пенсиите де факто Вие намалявате пенсиите. Натрупаната инфлация за година и половина се равнява на 10%. С 10% вие намалявате пенсиите. Нещо повече- неотдавна вие, г-н министър, казахте, че пенсиите ще започнат да се увеличават, когато няма дефицит в НОИ, което може да стане най-рано от 2017г.! 

Господин министър, в демократични държави с висок парламентаризъм ви може би е нужно да се замислите дали да не си подадете оставката. До 2017г. вие твърдо заявявате, че няма да увеличавате пенсиите. За мен това е скандално. А какво ще стане, ако дефицитът през 2017г. не бъде заличен?

Ние няма да приемем бюджет на ДОО, в който няма никакво нарастване на пенсиите и пенсионна политика, която води до разширяване на бедността сред възрастните, изоставане на доходите на пенсионерите и срив в тяхната покупателна способност.

Освен на пенсионерите, предложеният бюджет посяга и на доходите на осигурените лица. В разрез с осигурителните принципи, от 1 януари догодина болните, майките и безработните ще трябва да получават по-малко, само поради това, че администрацията на НОИ не може да осъществява ефективен контрол върху злоупотребите с обезщетения. Каква е вината на всеки който добросъвестно се осигурява? Разбира се, че това лице не е виновно за нищо! Разбира се, добросъвестните работодатели също не са виновни! Но въпреки това, всички те ще бъдат наказани и ще търпят последствията от проявите на управленска и административна некомпетентност.

Много е важно, когато започне дебат за пенсионната реформа, да знаем каква е вашата политика относно насърчаване на раждаемостта. Това ли е тази политика, която се предлага тук за по- ниски обезщетения за майчинство? Защото така или иначе, увеличавайки срока, върху който се изчислява обезщетението  - вие затова го правите - за да получават майките по- малко пари. Как виждате тази политика да предотврати стопяването на нацията? 

Ние не подкрепяме законопроекта на бюджет на ДОО за 2011 г. и поради това, че политиките по приходите и политиките по разходите не са балансирани. Залага се единствено на съкращаване на разходите и ограничаване на социални права! Това е категорично неприемливо за нас.

Увеличаването на осигурителната вноска с 1.8-процентни  пункта е нещо добро и е нещо, което Коалиция за България отдавна предлагаше. Но бюджетът не може да се балансира единствено с „рязане" на разходи. Многократно ние заявявахме - не намалявайте вноската с 2% пункта. Вие, господин министър заявихте, когато дебатирахме по бюджета за 2010г., че щяла да се увеличи заетостта. Оказа се грешно решение. Нещо повече. Много се злоупотребява с дефицита на ДОО. Допълнителните субсидии от държавния бюджет за покриване на недостига на средства, 2009г., когато народът реши да предостави на вас властта, какъв е дефицитът - 1,5 млрд.лв. през 2010г. заради вашето грешно решение за намаляване на осигуровките, дефицитът нарасна над 2 млрд.лв. Това, което вие правите, увеличавайки вноската, не е да осигурите допълнително 660 млн.лв., а де факто вие покривате едва 130 млн.лв., сравнено с предходното правителство. Само че предходното правителство ви остави дефицит от 1,5 млрд.лв., то ви остави и Сребърен фонд, в който има 1,6 млрд.лв., при положение, че вие нямате никакъв принос към този сребърен фонд. Така че вие имате огромна вина за този дефицит. Недейте да спекулирате,      че видите ли с този дефицит вие променяте и давате допълнителни пари.

 

Относно приходите в ДОО - продължаваме да твърдим - нужно е максималният осигурителен доход да бъде равен на 10 минимални работни заплати. Не мога да разбера защо не приемате това! Вие сте готови да замразите минималната пенсия за 136 лв., да увеличите бедността, но не желаете да вдигнете максималния осигурителен доход. Не приемам твърдението, че това е свързано с максималната пенсия, тъй като максималната пенсия за догодина ще зависи от максималния осигурителен доход през тази година. Защо толкова бягате и кого толкова пазите?

Оценяваме като изключително грешна стъпка предложението за 2011г. да не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". Така се въвежда порочна практика, която ще дискредитира фонда и доверието в осигурителната система като цяло. Освен това, тази мярка ще доведе до бързо „източване" на средствата на фонда. И не на последно място това е една популистка стъпка с нулев ефект. Нулевата вноска за фонд  „Гарантирани вземания на работниците и служителите" ще остави в бизнеса 11-12 млн.лв., а какво се предвижда за да се намалят задълженията на некоректните работодатели към осигурителната система, които надхвърлят 1,2 млрд. лв.

Възразяваме срещу предложеното диференциране на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Намираме този подход за дискриминационен, нарушаващ принципа на равнопоставено третиране на осигурените лица. Вместо осигурителният доход на самоосигуряващите се лица да бъде диференциран според категорията, в която попада самоосигуряващото се лице, делението е направено в зависимост от подоходната група. Не стига, че всички самоосигуряващи се лица ще се опитат да влязат в най-нискодоходната група, но самоосигуряващи се лица от една и съща категория ще трябва да се осигуряват на различен осигурителен доход единствено в зависимост от това, кога са започнали дейността си.

В заключение, искам да Ви напомня думите на Гьоте: „Да властва човек се научава лесно, но да управлява - трудно". Предложеният проект на бюджет на ДОО за 2011 г.  поредното доказателство, че Вие от управляващата група на ПП ГЕРБ все още не сте се научили да управлявате.

Защо липсва какъвто и да било анализ на отчетите за изпълнението на бюджетите на държавното обществено осигуряване за последните две години?

Истинското управление зад цифрите трябва да решава проблемите на хората! Крайно време е вие да решавате реалните проблеми на хората, а не да се обвързвате с фискални намерения.