Инвестициите в образованието са условие за успешна реформа на сектора и антикризисна мярка

  Инвестициите в образованието са условие за успешна реформа на сектора, както и антикризисна мярка

 

Инвестициите в образованието са условие за успешна реформа на сектора, както и антикризисна мярка. Около тази позиция се обединиха участниците в първата регионална кръгла маса по проблемите на образованието, която се проведе в Бургас. Дискусията се организира по инициатива на Общинския и на Областния съвет на БСП-Бургас и е продължение на Националната кръгла маса, която БСП проведе преди месец във Варна под надслов: „Образование и обучение за развитие. Перспективите на „България 2020".

В работата на кръглата маса взеха участие представители на педагогическата колегия от цялата Бургаска област. Партньори  в дискусията бяха  представители на СБУ към КНСБ и УС „Подкрепа". Организаторите получиха подкрепата на представители на ИБ на НС на БСП, на Съвета по образование към НС на БСП и народни представители от Коалиция за България. Основни панелисти  в кръглата маса бяха директори и учители от бургаски училища.

Според участниците в дискусията, един от сериозните проблеми е недофинансирането на образованието. Всички единодушно подкрепиха мнението, че в сектора е необходима последователна политика и ясно разпределение между отговорностите на държавата и общините. 

В рамките на двата тематични панела на кръглата маса  - „Качеството на учителския труд - ключов фактор за качествено образование" и „Образованието  и обучението за  развитието на икономиката" бяха обсъдени темите за квалификацията на кадрите и качеството на учителския труд. Сериозно място в дебата заеха проблемите на професионалното образование, свързани със социално-икономическата ситуация  в  страната и връзките с бизнеса.

Атанаска Тенева представи левия проект  „Образование 2020", а Маруся Любчева говори за професионалното образование и предизвикателствата пред него. Ваня Добрева и Кирчо Атанасов  подкрепиха тезите на представителите на педагогическата колегия по отношение на качеството на образованието и необходимостта от подреждане на дневния му ред в съответствие с критериалния подход. Директори на училища  представиха пред участниците добри практики  за създаване на системи за квалификация и за повишаване качеството на  образованието. Интересен подход в обучението в професионално направление беше представен от колеги от Помощно училище - Бургас. Представителите на училищата бяха запознати с проект за създаване на on-line система за професионално ориентиране. Акцент в дискусията беше и развитието на страната ни в рамките на стратегията „Европа 2020".

В края на кръглата маса участниците приеха резолюция по обсъдените проблеми. Резолюцията може да изтеглите от тук >>>