Позиция на Младежкото обединение в БСП във връзка с промените в Кодекса на труда

31.10.2020

През последните дни стана ясно, че управляващите планират нови промени в Кодекса на труда. Една от тези планирани промени, които са в тежък ущърб на работещите хора в България, е свързана с правилата за извънреден труд. До момента в закона е разрешен извънреден труд на всеки работещ в рамките на не повече от 150 часа на година. Сега се правят опити това да бъде променено и да се узакони експлоатацията на работещите хора в България. На второ четене в Народното събрание на Република България управляващите се опитват да прокарат поправка в Кодекса на труда, която удвоява часовете извънреден труд от 150 на 300 часа годишно. Това означава, че всеки работодател има право да принуждава работещите при него служители да дават по 38 допълнителни работни дни извънреден труд годишно или по повече от 1 допълнителен час на всеки работен ден в годината.

Младежко обединение в БСП застава твърдо против тази поправка в Кодекса на труда и експоатацията на работещите хора в България. Всеки един човек има право на достоен живот в родината и всяко едно правителство трябва да има за основна цел да му го осигури. Подобни поправки в закони ощетяват работещите българи и ги превръщат в модерни роби.

Управляващите може би забравят, че тази поправка си противоречи и с европейското законодателство, където правата на трудещия се човек са гарантирани. За пореден път се показва, че тези управляващи не работят за хората в България, а следват само и единствено своите бизнес интереси, както и тези на близките си партньори. България и светът се намират в тежка социална и икономическа криза, причинена от пандемията от COVID-19. На фона на това, управляващите явно си мислят, че чрез експоатацията на работещите хора, България ще излезне от икономическата криза. Докато Европа се грижи за трудещите се и дава помощи за справяне с кризата, българското правителство задължава със закон хората да вършат извънреден труд. Докато държави в Европейския съюз се опитват да въведат 4-дневна работна седмица, България се опитва да въведе двойно повече извънреден труд за всички работещи. Докато Европа привлича работници с добри условия на труд и високи заплати, България прави точно обратното, като предлага ниски възнаграждения и още по-лоши условия. Заради подобни промени вече 2 милиона българи са далече от своите семейства, за да търсят по-добър живот зад граница.

Ние, от Младежко обединение в БСП, заставаме твърдо против тези промени и твърдо зад интересите на работещите хора в България, които заслужават да бъдат защитени и поощрявани от държавата в момент, в който са нужни повече от всякога за възстановяването на нашата икономика. Като народ сме длъжни да отстоявамене правата на труд на всеки един човек.