Сергей Станишев поздрави Катрин Аштън за работата по структурирането на Европейската служба за външна дейност

Председателят на НС на БСП Сергей Станишев поздрави Катрин Аштън за работата по структурирането на Европейската служба за външна дейност

Председателят на НС на БСП Сергей Станишев поздрави Катрин Аштън за работата по структурирането на Европейската служба за външна дейност. Лидерът на БСП се срещна с върховния представител по външна политика и сигурност на ЕС и зам.-председател на ЕК в Брюксел, където заседаваше Мрежата на ПЕС по външна политика.

Като председател на Мрежата, Сергей Станишев заяви готовността на  Мрежата да съдейства и подпомага г-жа Аштън в нейната отговорна мисия да бъде върховен представител по външна политика на Съюза и да дава по-голяма видимост на външната политика на ЕС.

Г-жа Аштън обяви, че ще се включи в работа на някое от следващите заседания на Мрежата. Като основен приоритет в дейността си тя подчерта региона на Западните Балкани - основен акцент както в дейността на Мрежата по външна политика на ПЕС, така и на БСП.