Платформа на Красимир Янков

03.09.2020г.

Скъпи приятели,

Каква е ролята на партиите?

Те са призвани да съществуват единствено в обществена полза! Изчезват, разпадат се, спират да получават мандат щом загърбят тази своя функция. Затова, когато БСП се нуждае от промяна, това всъщност е нужда от нов проект, с който да се обърне към обществото. Кризата, която доведе до хаос, протести, пълното отхвърляне на легитимността на институциите, се случи заради безпрецедентната деформация на управлението на ГЕРБ. Това управление функционира като организирана структура за всеобхватни корупционни практики. На върха стои едноличната власт на Бойко Борисов, който самоволно управлява правителството, парламентарната група на управляващото мнозинство и всички държавни органи, както и по своя воля разпределя обществен ресурс в размер на милиарди. Резултатът е видим! Обществото отхвърли този модел! Предстои да се намери решение, да се изпълни нужната процедура, а тя е провеждането на избори във възможно най-кратък срок.

С какво ще бъде заменен моделът ГЕРБ?

Хората го определят като необходимост от „смяна на системата“. Различните партии и граждански формации виждат това чрез някакви законови или дори конституционни промени, реорганизация на функционалните или структурните взаимовръзки на властовите системи и дори в някаква безпартийна система, която по неустановен начин да замени модела, по който функционират демократичните общества. Нуждата от обединени усилия за отстраняването на Борисов от власт допусна и едно абсурдно мото – НЯМА ЛЯВО, НЯМА ДЯСНО! Така, на ляво и дясно, е разделено политическото пространство не по някакво научно или теоретично формулиране. Те са проекция на разделението на социалната среда заради класовата наличност, заради това, че партиите се създават от потребността на обществените групи да бъдат политически представени. Именно новозараждащата се работническа класа стана основание да се роди социалистическата партия на България на  Бузлуджа. За да бъдем в унисон с процесите в страната, за да бъдем авангард на желаните промени, е нужно партията да възвърне образа, който е утвърдила през своето дълголетие.

130 години по-късно ние трябва да продължим да сме отговорна политическа сила, която получава подкрепата на хората, именно защото сме останали верни на своята лява, социално ангажирана идея. Не партия с еднолично управление, а партия която черпи силата и компетентността си от решенията на колективните органи.

БСП днес не се възприема като полезната алтернатива! Това е оценката на политическата ни дейност, която ни дават хората за изминалите 4 години.

Самооценката на ръководството е висока. Изтъкват се аргументи за удвоени резултати, подобрени показатели, но истината е една – БСП не е първа политическа сила в нито един от проведените избори, което да ни доведе до управлението на страната. БСП е намаляла като членски състав с ¼. БСП няма водеща позиция в нито една прогноза, отчитаща обществените нагласи.

Как да променим това?

С нов проект за БСП!

ИДЕЙНА РАМКА

Първата крачка е направена! С „Платформа за демократичен социализъм“ очертахме идейните насоки, с които да навлезем в 21 век, като модерна социалистическа партия от европейски тип. Този документ има две предназначения. Едното е да даде отсъстващата  идейна подготовка на новите поколения членове на партията. Второто е да препотвърди характера и посоката на политиката, която ще следваме. Очаквах, че всеки един от кандидатите ще подготви своя идейна платформа за модернизация на партията или поне ще застане зад някакъв теоретичен документ, за да гарантира отговорността си БСП да запази своя характер на социалистическа партия. Това не се случи! Не се състоя дори дебат, който щеше да има принос към претенцията, че сме партия на идеите, за разлика от останалите партии с програмен и популистки характер.

ОРГАНИЗАЦИОННА СИСТЕМА И РЕФОРМА НА СТРУКТУРНИЯ МОДЕЛ

БСП трябва да реорганизира взаимовръзката между структурните и функционалните си звена. Сега в партията всичко е насочено в оптимизация на взаимовръзката от ръководството в посока към териториалните структури. Щатният апарат е съсредоточен в централата на “Позитано”.

Това трябва да бъде заменено с нова стратегия. Нужно е да насочим усилията си в работа на терен. За повече инициативи свързани със симпатизантите и с гражданското общество. Да се увеличи щатът на областните съвети, а самият областен съвет да бъде преструктуриран с нов статут. Още на заседанието на 49 конгрес на БСП обосновах своето виждане за новата роля, която да бъде определена на областните председатели. Това, разбира се, трябва да стане факт след съответна промяна в устава. Областният председател ще бъде  избиран на областна конференция с делегати - представители от всяка община в областта на база квоти, в зависимост от получените резултати на последни парламентарни избори.

Длъжността на областния председател ще е щатна и ще е част от апарата на НС на БСП. Около него ще се структурира областният съвет и организационните работници, които  да осъществяват политическата дейност на терен за работа с общинските структури до първичните организации. След отчетения в последните години рязък спад на членския състав, трябва да се намери нов подход за оптимизация на политическата ни дейност. Защо поставям акцента върху това звено на партийната структура? Защото то е връзката от отделния партиен член, от първичната партийна организация, общинската структура до националните органи. Анализът и намирането на решения за политиките, свързани с регионалните специфики на икономиката и селското стопанство, общините и проблемите на местното самоуправление, социалната инфраструктура, жизнения стандарт и битови проблеми на отделния човек трябва да са във фокуса на нашите експерти в регионалните структури. Така, с координацията на местните експерти и експертните съвети към Националния съвет ще създадем адекватен проект за политики в регионите. Това е задачата на областните ни структури. От партийното строителство, създаването на кадри до формирането на политики за различните стопански и социални дейности.

Концепцията за партията не се нуждае от клиширани понятия! Декларациите, че успехът на БСП е в неговото единство, обединението заради идеите, които ни свързват трябвало да бъдат водещи го чувахме именно от хора, които доведоха лустрацията и вътрешното разделение. От партия, която вдъхваше респект със своите изявени членове, ние се превърнахме в партията, която самоунищожи своите авторитети. БСП е толкова голяма партия, че всеки може да намери своето място и път за развитие и изява. Все още е така, макар да сме на път да се трансформираме в лидерска партия с малка свита, обслужваща еднолично управление. Ние сме партия с колективен модел на управление, в която плурализмът на мнения и свобода на диалога води до оптимални решения, полезни и представителни за цялото общество.

Най-важният партиен орган е Националният съвет. Чрез него БСП взема всички решения, които са определящи за политиката на партията между заседанията на конгреса. В устава ни са отбелязани неща, които не се изпълняват! Изземването на функциите на нашите експерти, които са членове на комисиите и съветите от някакви анонимни консултанти доведе до липса на  компетентност в програмните документи, а често и в противовес на идейната ни платформа. Така се достигна и до идейната ни деидентификация пред обществото.

Трябва нова структура с ново представителство в Националния съвет с нарастваща роля на колективните решения. Широка кампания за привличане на експерти в състава на съветите и комисиите.

Стратегически център, който да обединява цялостната дейност на експертните звена, който да формира дългосрочната концепция за политиките и реакциите на актуалните политически събития. Заедно с това възраждане и на идеологически център за идейно образователната работа с партийните кадри и поставяне на ново модерно ниво пропагандата ни в публичното пространство. В това звено трябва да бъде интегрирана историческата традиция на идейното ни развитие и всички съвременни  тенденции за модернизация в променящата се социална среда. Привличането на нови кадри за работа при формиране на публичните ни позиции ще даде адекватност в подхода към младата аудитория. Трябва да предпоставим не само условия за развитие на младежките кадри, а стремеж за нахлуване на младежта в партията, като припознаване в нейно лице на инструмент за обществена промяна. Модернизацията на партията е свързана с приближаването до историческата реалност и представянето на адекватни решения за управление, които да гарантират социална справедливост и солидарност.

 

ПОДЕМ ЗА БЪЛГАРИЯ!

Възможен ли е той? Трябва ли да говорим за него днес?

България е преживяла национални катастрофи, била е под чуждо робство. Попадала е под ударите на икономически и финансови кризи от национален и световен мащаб. И пак се е възраждала и имала своите прекрасни периоди на разцвет и благосъстояние на нацията. Създала е своя култура, принос в науката, развила е редица сфери на икономиката, които съхранява и до днес. Има природни дадености и залежи, които формират националното богатство. Ние сме член на ЕС, което ни дава равен достъп до всички възможности, от които се ползват водещите европейски държави.

Какво ни доведе до днешната деградация? Защо институциите не работят в полза на обществото?

Затова е виновно единствено управлението на страната!

Без нов морал в политиката, промяна няма да има!

Всички лица, които са свързани с така наречения преход, трябва да отстъпят. Това не е лустрация, а преструктуриране на кадровия потенциал на нацията с нови лица, които имат извънсистемно мислене. Това се отнася до всички партии, които имат  роля на лидери на обществено влияние. Не са изчерпани партиите, които са изразители на интересите на отделни обществени и социални групи. Изчерпани са лицата, които ги олицетворяват. Те са символ на загубеното време, на разпиляния най-важен ресурс на България - хората. Точно тези лица със своето действие или бездействие допринесоха корупцията да завладее държавата! Точно тези лица създадоха условия, написаха закони и осигуриха чадър, с което облагодетелстваха малка група да е владелец на материалните блага и човешките права на българина. От тях обществото не се нуждае! Те са пречка за бъдещ ПОДЕМ на БЪЛГАРИЯ!

Какви са стъпките които трябва да предприемем?

●     На първо място е борбата с корупцията. Това не изисква допълнителен ресурс или технологично време за прилагане. Имаме добро законодателство. Разполагаме с достатъчно институции, служби и звена,  подготвени кадри, които да извършват контрол и да прилагат закона с цялата му тежест в борбата с корупцията. Важно е кой контролира и управлява процеса. ГЕРБ превърна корупцията в добре работещ механизъм с най-висша протекция. Новото управление ще бъде изправено пред изпитанието да промени този модел.

●     Борбата с демографската криза. Тя е цялостен проект за политики за младите хора. В нея са заложени всички компоненти и предпоставки за подема на България. От осигуряване на трудова реализация, до развитието на социалната инфраструктура: болници, детски заведения, училища. Гарантиране на майчинството с финансов ресурс, съответстващ на жизнения стандарт и потребностите за отглеждане на подрастващите. Финансови стимули за всяко новородено дете - еднократни и за периода до неговото пълнолетие.

●     Здравеопазването в Конституцията е описано като гарантирано, общодостъпно и безплатно. Това не е така! Нужна е реформа, която да започне от премахване на въведения модел здравните заведения да са търговски дружества. България преди 1989 г. имаше перфектно функциониращо здравеопазване, от което черпеха опит западни държави. Системата на поликлиниките, заменена от ролята на личния лекар, не допринесе с нищо за подобряване на здравната услуга. За здравеопазването в бюджета се отделят достатъчно средства, но те изтичат безконтролно към частни джобове, а не за здравето на българския гражданин.

●     Образованието е другата опорна колона на бъдещия ни подем. То трябва да бъде безплатно и равно достъпно. В него е ключът и към единството на нацията, към това да няма изключени общности. Детските заведения, гарантирани на всяко дете, трябва да прелеят в задължителност на средното образование. Храната по време на учебния процес и учебните пособия трябва да бъдат безплатни за всяко дете. Упражняването на каквато и да е професия заради технологичното развитие изисква все по- висок образователен ценз. Държавата трябва да създаде условия за трудова реализация на всеки свой гражданин с въвеждане на профилирано средно образование с получаване на професионална квалификация. По- високи стимули за работещите в образователната система за преодоляване на проблема с преподавателските кадри.

●     Кадровото обезпечаване в редица сектори става критично за функционирането им. Така е със средния медицински персонал. Острата нужда от медицински сестри стана осезаемо в условие на Ковид епидемията.

●     Достъп до ползване на европейските фондове и програми за финансиране. Ролята на държавата трябва да е за активно съдействие чрез административно и информационно  подпомагане на всички стопански субекти за достъп до европейска финансова помощ.

●     Равна възможност за развитие на всички стопански субекти. Държавата, като равнопоставен участник в стопанския живот и икономиката на страната. Това ще даде възможност за регулация на пазара и създаване на работни места чрез проекти за възраждане на региони и производства със стратегическо предназначение.

●     Политика за повишаването на доходите. Социалната нищета, в която са поставени българските пенсионери със замразяване на пенсиите, е лош пример за поколенията в активна възраст. Те се демотивират да дават своя трудов принос в Родината и търсят реализация в среда със стабилна пенсионна система извън България. Еднократното индексиране на пенсиите и регулярното им повишение според инфлационния ръст ще даде адекватен жизнен стандарт на българския пенсионер за по-достоен живот.

 

Дотук изброих базисните неща, с които трябва да се даде посока на управлението ни към социална държава. За тези основополагащи стабилността на обществото секторни политики има ресурс и капацитет. Нужна е управленска визия и воля, за да се постигнат нужните резултати. Това, което ще насочи държава към друго ниво на  развитие, е стратегически план с приоритети.

Кои сфери на икономиката ни са част от индустриалния облик на България и какви условия за развитието им дава държавата?

Какъв е профилът на нашето земеделие и животновъдство и как се стимулира съобразно националните интереси и извън европейското финансиране?

Туризмът и сферата на услугите, които са най-големият работодател, имат ли нормални условия за развитие?

От добива и преработката на природните ресурси България получава ли съответстващите дивиденти?

Всички тези въпроси настоящото управление е оставило на автопилот, подложило ги е на корупционен натиск или са предмет на частен интерес, а общественият интерес не е защитен. Няма нужния анализ и политики за развитие на секторите.

Само БСП е с експертния потенциал  да създаде детайлна програма за държавно управление и да осигури кадрите за такъв мащабен управленски проект, който да постигне прелом в настоящата криза. Какво ни дели от това БСП да е определяща за политиката на България? Воля за вътрешна промяна и обединение, за да спечелим доверието на хората! Ще му дадем начало на предстоящия конгрес на БСП на 26 септември!