Корнелия Нинова: Ковид кризата доказа, че болниците не може повече да са търговски дружества

28.08.2020 г.

“Настоящата здравна система е резултат на прилагане на смесица от принципи и модели, които не само че не са допълващи се, но и взаимно си противоречат. Пазарно-търговските принципи и отношения вземат връх над обществения интерес. Здравето не може да е търговия. Ние сме против пълната комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за принципите на равенство и солидарност. Финансовите резултати постепенно станаха водещи критерии, а пациентът бизнес-единица.

Трябва да върнем държавата в управлението, регулацията и контрола на здравеопазването.” Това заяви Корнелия Нинова на среща със социалисти в Кюстендил. Тя допълни, че  Ковид кризата е  показала по безапелационен начин, че болниците вече не може да са търговски дружества: “Предлагаме нова система за контрол на разходите, обвързана с качество и резултати. Заплащането на медицинските дейности с публични финансови ресурси трябва да е по цени, определени от държавата (НЗОК), само за болници, които не са търговски дружества.”

“Искаме повече справедливост в системата. За здравноосигурените лица – гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване, както и аптечни услуги 24 часа в денонощието; за здравнонеосигурените-държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови ресурси, както и  приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички ангажирани в системата на здравеопазването”, изрази предложенията си кандидатът за втори мандат председател на БСП. Тя бе категорична, че е нужно реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.

Корнелия Нинова изрази позицията си  за държавна стипендия за обучение и/или специализация, с ангажимент за работа след това: “Иначе обричаме страната на липса на лекари и медицински сестри. Има цели общини, в които няма кой да предпише един аспирин.” Тя подчерта, че с тези и други мерки ще се възстанови доверието в здравноосигурителната система и че по този начин ще може да се намали броят на здравнонеосигурените лица.

“Важно за нас е и въвеждането на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия”, каза още Нинова пред симпатизантите в Кюстендил. Тя обясни, че е наложително ежегодно държавно определяне на цените на лекарствата от реимбурсирания списък и медицински изделия както за болниците, така и за аптеките: “Пълна прозрачност на разходите в здравеопазването. Електронните рецепти ще изсветлят системата. Такава промяна е трудна, но е възможна”, завърши Корнелия Нинова.