Валери Жаблянов: Единството на партията е жизнено необходимо

Председателят трябва да бъде гарант за идейния и политически диалог в партията

Уважаеми социалисти, единомишленици, членове на нашата партия,

Днес в България и по света се разпространяват болести и кризи с невиждана скорост, те следват на вълни и помитат съграденото с човешкия труд, мисъл и енергия. Капиталът създава и руши, дава и отнема, до отчайващата мизерия съществува невиждан разкош, войни с „хуманитарни бомбардировки” погубват битието и живота на милиони. Всеки мислещ човек се пита – това ли е 21-ия век, това ли е бъдещето което носят със себе си информационните технологии, генетиката, навлизането в космоса? Какво да очакваме от техническия прогрес – хармония между човека и природата или бясна експлоатация на ресурсите до очертаващия се разрушителен край?

Международният ред вече открито се основава единствено върху военната сила, манипулираната информация, заплахите и шантажа. Малките държави, а и по-големите нямат гаранция за своето съществуване, волята на техните народи се подменя безцеремонно с глобалните проекти на овластени наднационални елити и организации! Милитаризацията на науката и технологиите превръща човека в поредица от числа, които могат да бъдат употребени според волята на господстващите, всяка стъпка се следи, снима, записва. Гигантска безконтролна власт заплашва човечеството!

Все по-ясно става за всеки, че „новият ред” е вече тук. Десницата управлява, концентрирайки огромни частни капитали, създава институции и законодателство в полза на ограничено малцинство, въвежда разделение в образованието на принципа „парите следват по-богатите деца”, десетки хиляди безработни живеят в изолация в кварталите на големите градове, тежко въоръжени полицейски части потушават бунтове, които имат за причина дълбоки социални въпроси.

На това развитие следва да се сложи край! Само организирана политическа сила на основата на социалистическа програма с ясни цели може да се противопостави на неолибералния капитализъм! На глобалния капитализъм отговорът на социалистите не може да бъде друг, освен глобален – национална и глобална солидарност, равни възможности за труд и личностно развитие, ограничаване на печалбите, гарантиране на необходимите за достоен живот доходи и утвърждаване на националния суверенитет.

Нашата партия е част от общата борба на левите сили срещу разграждането на демократичното управление, за запазването на политическите права на гражданите чрез които да защитават обществения интерес. През последните години се случи немислимото допреди десетилетия, леви партии и платформи в едни от най-развитите държави като Великобритания, Германия, Франция, САЩ получиха огромно обществено доверие. Подкрепени бяха искания за достъпно обществено здравеопазване, безплатно висше образование, държавен обществен транспорт. Зад тези левици застанаха главно младежите, онеправдани и потискани малцинствени групи.

Днес БСП все още не може да намери пътя за диалог с младите поколения на България. Това би следвало да бъде една от основните ни политически цели, за да я има социалистическата идея. Опитите за подмладяване на партията „отгоре“ с бързо издигане на угодни, но политически недоказани другари размиват и без това неясния идеен и политически образ на БСП. Младото поколение на България през изминалите десетилетия  беше тровено системно с агресивен и примитивен „антикомунизъм“ чрез подмяна на обективната нова и най-нова българска история. Тази бариера между нас и младите трябва да бъде разрушена! Необходима е ясна позиция на БСП на базата на общото национално съгласие за положителната роля на антифашистката борба в нашата история. Младите ценят искреното отношение и няма да повярват на политическото лицемерие с което ги заливат, включително политици от БСП.

Предстоят парламентарни избори! Те ще се проведат в условия на кризисни явления, обхванали неолибералния модел на капитализма, България е част от този общ процес. Този път ние трябва да спечелим изборите и да управляваме, стига сме се сравнявали със себе си – с предишния мандат, с минлата и по-миналата година ...  Можем да спечелим изборите, само ако променим досегашния си подход, разобличаването на правителството не стига, трябва да мотивираме цялата партия, да спрем братоубийствените сблъсъци. БСП не може да се задоволи с констатации за кризата в управлението на десницата, за пороците на съвременния управленски модел, налаган през последното десетилетие. Партията трябва да стане инициатор на философията и принципите на нова политика на държавата в редица области. Такива следва да бъдат:

-Възстановяване на конституционните принципи в управлението на държавата и авторитета на народното представителство;

-Да запазим социалната държава, от конституционните посегателства и да я превърнем в реалност. Всеки български гражданин да може да разчита на помощта на държавата;

-справедливо разпределение на данъчната тежест;

-нова политика за подпомагане на децата и майчинството;

-ускорено въвеждане на електронното управление на всички нива, нова структура на българската икономика с развитие на високодоходни и технологични сектори; 

Провеждайки опозиционна политика срещу „паралелната държава”, „задкулисието”, корупцията ние впрегнахме нашите сили в битка срещу последствията, а не срещу причините за положението на  България днес. Борбата с тези пороци няма автоматично да доведе до повишаване на доходите, това е само едно условие. Необходима е нова правителствена политика, съюзници и широка парламентарна подкрепа, за да обърнем десетилетната тенденция. 

Единството на партията е жизнено необходимо, то е възможно само на базата на нашата програма, сътрудничеството с други партии е условие за политически успех днес, но без да допускаме и без това обхващащото ни все повече идейно обезличаване. Лявата идея е резултат от появата на капитализма, нейната задача е да защитава труда и равенството и да се противопоставя на експлоатацията.

Председателят на партията, пряко или „непряко” избран има една основна задача, да следва този път, да вижда заплахите и да търси съюзници за реализацията на нашата, а не на друга политика. Председателят трябва да бъде гарант за идейния и политически диалог в партията, за изпълнението на програмата и решенията.