БСП – обединение, предвидимост, отговорност

Кирил Добрев, кандидат за председател на БСП

Уважаеми членове на БСП,

Уважаеми социалисти,

Използвам вътрешнопартийната кампания, за да представя пред вас ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. План, който включва идейно и организационно укрепване на БСП. План - необходим за изграждането на едно силно ЛЯВО обединение, което ще управлява по-добре и ще изпълни думите ДЪРЖАВНОСТ, СОЛИДАРНОСТ и ОТГОВОРНОСТ със съдържание. План, с който можем да представим пред българското общество своята управленска алтернатива, гарантиращи ни доверието на избирателите.

ЗА ИДЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

БСП винаги е център на дискусии за принципите, идеите и ценностите в политиката, всичко изписано и изговорено е безценно наше богатство. Нашите програмни документи са добра основа, но следва да намерят своя израз в нашите управленски платформи, и най-вече в нашите реални действия.

БСП няма да отстъпи от своите леви позиции. Властта е средство да реализираме своята политика и направим живота на хората по-добър. Нашата партия е фактор в българската политика 130 години, защото винаги е имала свой принос към идейния дебат – още от времето на Благоев и Кирков. За да върви напред и да се обновява идейно, трябва да се подсилят научните звена в партията, а не да ги закриваме. Да привлечем към разговор за социализма и по-младите поколения, защото този разговор не е само урок по история, а е и разговор за бъдещето.

БСП ще се развива като партия на хората на труда. Няма да изоставим своите ангажименти към поколенията, които заслужават достойни старини. Ще бъдем обърнати и към хората в активна възраст, които полагат усилия да изградят една успешна България. България, в която децата им да искат и да могат да останат. България, в която всеки заслужава равен старт. България с безплатно образование и здравеопазване, чиста среда за живот и възможности за развитие и реализация.

БСП ще продължи да бъде партия, която се бори за свободата на гражданите. Ще отстояваме нов баланс в отношенията между пазара и държавата. Ще се борим за правото на българските граждани да получават справедливо възнаграждение за своя труд.

БСП ще работи за стабилизиране на държавните институции, за засилване на ролята на държавата и плурализма на всички видове собственост. БСП е за силна държавна власт, с ясни функции на регулатор, подчинена на законите и работеща за просперитета на България.

БСП е длъжна да мобилизира потенциала на цялата партия, нейното медийно влияние и усилията на всички мислещи българи за преодоляване изопачаването на историята на партията, на антифашистката борба и на България между 1944 и 1989 г. Ние намерихме сили да покажем своите грешки, но не бива да забравяме, че нашата история е фундаментът на нашето бъдеще.

ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА

Да започнем промяната от горе. Националния съвет трябва да налага дневния ред, а не да бъде коментатор на действията на правителството.

Да изискваме усилия и отговорност от комисиите и съветите. Те трябва да бъдат генератора на идеи за нашата политика и за развитието на партията. Защо да не превърнем съветите в „министерства в сянка”, които да подготвят парламентарната група с предложения във всеки сектор?

Да поставим на обсъждане в партията въпроса за ролята на областните съвети. Областният съвет е един от най-подценяваните органи, а може да бъде генератор на регионална политика, основен стълб в организационната, кадровата и медийната политика на БСП.

Да укрепим общинските организации. Ролята на местните структури на партията ще става все по-голяма. Налага се индивидуален подход в работата с общинските организации с цел тяхното укрепване, подпомагане и, най-важно, запазване на кадровия потенциал.

Да вдъхнем енергия на основните структури на партията като ясно дефинираме техните функции. Намираме се в сложна ситуация, в която, нито можем да затвърдим ролята на основните организации, нито да я отречем. Нужно е да проявим гъвкавост и да обсъдим различни възможности, съобразно местните специфики, да дадем по-голяма свобода на общинските организации в работата с тях. Участието на БСП в национални и местни избори ни кара да имаме основна организационна клетка към всяка една изборна секция.

Да изведем като приоритет работата с кадрите. Новото ни отношение към кадрите на партията е критично важно, за да реализираме организационното укрепване. Имаме нужда от кадрова политика, базирана на добрите човешки взаимоотношения, познаването на кадрите на партията, отчитането на техния потенциал и възможности по справедливи и ясни критерии. Организационното обновление в партията не изисква гениални нови решения, а много работа на терен. Ръководството на БСП трябва да работи с общинските организации и редовите членове не само през медиите, а всекидневно в диалог с тях. Срещите трябва да бъдат перманентно усилие и то на всички по вертикалата. Политиката е екипна работа и личният пример винаги е бил водещ и зареждащ. Само така можем да запазим БСП като масова партия.

Младежките структури - авангардът на партията, това е огледалото, в което се оглежда следващото поколение преди да реши дали да избере БСП. На нашите младежи не им е непознато доброволчеството. То е смисълът на лявата политика. Със своите каузи - социални, екологични, културни, исторически - то събира в себе всички представи за лявото.

БСП в 21-ви век! Във времето на новите технологии, Интернет и изнесените работни места, е нужно като модерна партия, да не изоставаме от тези процеси. Комуникацията в партията, освен през традиционните форми, може да протича и по ред, по който да бъдат свързвани хора в различни точки на света. Така ще можем да привлечем хора и извън границите на страната. Ще бъдем по-достъпни и за най-младото поколение.

ЗА НОВА КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА

Консолидацията вътре в БСП е условие да бъдем убедителни, когато търсим съюзници навън.

Важна задача пред нас е да се обърнем към всички леви и прогресивни сили, с цел консолидация на лявото. Това включва и болезнената тема за отношенията с партиите, произлезли от БСП. Да подадем ръка към техните членове и симпатизанти, които имат желание да се завърнат. Да водим разговори с ръководствата им за съвместни действия на принципна основа. Днес БСП се е поставила в самоизолация и няма стратегически партньор. Консолидацията на лявото е основен фактор за едно бъдещо управление на левицата.

Търсене на диалог и с възникващите нови субекти. БСП е получавала подкрепа от граждани с най-различни политически възгледи, които разбират колко е важно България да преодолее пагубното управление на ГЕРБ.

БСП трябва да търси диалог и с различни социални групи и то много преди те да са се насочили към протестни действия. Трябва да се работи системно, а не кампанийно. Диалогът да бъде постоянен, а не само по време на протест.

Взаимодействието със синдикатите е от голямо значение за нашето възприемане като партия на хората на труда. Политиката на БСП трябва да бъде насочена и към търсене на диалог с възможно най-широк кръг граждани и организации.

БСП може да събере всички, които искат промяната в България. Доверието им можем да спечелим с много труд, последователност и предвидимост.