Доцент пита за бюджетния хаос в Сливен

Сливен: По време на януарската сесия на ОбС доц

Сливен:
По време на януарската сесия на ОбС доц. Иван Андреев, общински съветник от БСП, внесе питане до кмета. „Нереалистичният и пожелателен характер, меко казано, на "Бюджет 2008" на Община Сливен, особено в частта му за капиталовите разходи, предизвестено и неизбежно доведе неговото изпълнение към 31.12.2008 г. до ситуация, твърде подобна на старта и финала на почти всяка от последните кампании за класиране на националния ни отбор на поредното европейско или световно първенство по футбол.

Неосигурените финансови ресурси, съмнителната проектна готовност, недостатъчният административно-управленски капацитет и ред други "дребни подробности" предопределиха работата по инвестиционната програма да се осъществява по схемата "от главата за краката", без категорично фиксирани начални и особено крайни срокове на завършване на обектите, с неясни и непрозрачни критерии за приоритета на предпочетените обекти и т.н. Обобщено с една дума: хаос. Друга тема е дали всъщност някои специфични "предимства" на този хаос не са водещия замисъл в раздувката, наречена "Бюджет 2008".

Моето питане е свързано със съвсем конкретна характеристика на този хаос, изразена в следните въпроси:

1. На каква  сума към 31.12.2008 г. възлизат задълженията на Община Сливен към фирми, осъществяващи капиталовата програма през 2008 г., т.е. отчетени работи, съответно фактурирани и неизплатени дължими суми-общо и по фирми?

2. На каква стойност към 31.12.2008 г. възлизат авансовите преводи към фирми изпълнителки, останали неусвоени- общо и по фирми?

3. Има ли информация в общинската администрация, в съответно структурно звено, към 31.12.2008 г. какъв обем работа е изпълнен от фирмите, осъществяващи инвестиционната програма, но не е фактуриран от тях и ако има  - на каква стойност е общо и по фирми?"

Това е поредното питане към кмета, което, подобно на предишните, едва ли ще получи отговор.