Председателят на НС на БСП Сергей Станишев поздрави кметовете на общини, издигнати и подкрепени от БСП и левицата

Окт 12, 2010 Новини БСП 0 1244

  Уважаеми дами и господа кметове,   От името на Националния съвет на Българската социалистическа партия най-сърдечно приветствам вас и жителите на общината ви по случай 12 октомври - Деня на българската община! Общините в Република България не са единствено географски понятия

 

Уважаеми дами и господа кметове,

 

От името на Националния съвет на Българската социалистическа партия най-сърдечно приветствам вас и жителите на общината ви по случай 12 октомври - Деня на българската община!

Общините в Република България не са единствено географски понятия. През последните години те се утвърдиха като устойчиви центрове за местно развитие, прилагащи демократичните принципи и норми на Европейската харта за местно самоуправление.

Развитието и управлението на местните общности, активният диалог с хората, подобряването на публичните услуги за гражданите, подобряване на административния капацитет, разработването и реализирането на проекти по европейските програми и др. са важни приоритети в дейността на БСП с нашите представители в местните власти.

Днес, българските общини са изправени пред сериозните проблеми, породени от финансовата и икономическата криза, и най-вече от неглижирането на местните проблеми от управляващите. Но постигнатото досега дава самочувствие и основание за успешно преодоляване на трудностите.

Убедени сме, че представителите на БСП в местните власти достойно и професионално изпълняват мисията си и дават своя висок принос за утвърждаване на силно местно самоуправление в Република България!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП