Централната избирателна комисия на БСП прие отчет за прекия избор за председател

12.06.2020

Централната избирателна комисия на БСП прие отчет за дейността си по провеждане на прекия избор за председател за периода 8 януари - 10 юни 2020 г. Отчетът бе приет единодушно от всички членове. Комисията досега е приела 15 принципни решения, свързани с подготовката, организацията и провеждането на изборите за председател на БСП. Сред тях са основополагащи решения като приемане на хронограма за изборите, утвърждаване на образци на изборни книжа, решения относно издигане и регистрация на кандидатите, условията и реда за компютърната обработка на данните от гласуването, избирането на общински, районни и секционни комисии, образуване на избирателни секции, съставяне на избирателни списъци, участие на застъпници на кандидатите.

От ЦКПИ отчетоха, че остава да бъдат приети още пет принципни решения. Това са Методическите указания, както и решения, свързани с условията и реда за провеждане на предизборната кампания, техническите характеристики на бюлетините, осъществяване на контрол при отпечатване на бюлетините и съхранението на получените в ЦКПИ протоколи, бюлетини и избирателни списъци.

В отчета на Комисията категорично се опровергава тиражирана в медии невярна информация, че имена на социалисти, имащи право на глас, биват отписвани от избирателните списъци. Подчертава се, че избирателни списъци все още няма. Избирателните списъци се съставят от Общинските и Районните съвети на БСП не по-късно от 25 дни преди изборния ден и в тях се включват всички членове на БСП към 31 декември 2019 г., с изключение на тези, които са починали, напуснали БСП или отпаднали в периода от 1 януари 2020 г. до съставянето на списъците. Никой не е изваждан от списъците, защото няма телефон или не отговаря. Централната комисия за провеждане на избора няма право и не заличава никого от списъците. Комисията осъществява контрол, изпраща информация на ОбС (РС) на БСП и само те имат право да формират окончателните списъци по места.

На заседанието се прие и изменение на решенията №2-12. Промените са свързани изцяло с приетите нови срокове  в кампанията и насрочената нова дата за провеждане на вота за избор на председател на партията - 26 септември 2020 г.

Всички приети от ЦКПИ решения са публикувани на сайта на БСП в специално обозначената секция („Пряк избор на председател на БСП”).

Отчетът на Централната комисия за пряк избор на председател ще бъде предоставен утре на заседанието на Националния съвет на всички членове.