От 15 ноември започва изплащането на инфлациони добавки

Осигурените майки вече могат да подават документи по програмата „В подкрепа на майчинството” От 15 ноември започва изплащането на т

Осигурените майки вече могат да подават документи по програмата „В подкрепа на майчинството”

От 15 ноември започва изплащането на т. нар. инфлационна добавка от 100 лв. Тя ще бъде давана на домакинствата, които получават енергийни помощи, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на пресконференция в Хасково. Средствата ще се изплащат от службите за социално подпомагане и са от преизпълнението на приходната част на бюджета.

По 50 лв. еднократно с пенсиите си за ноември ще получат и пенсионерите, които получават пенсия до 113,49 лв. Това ще бъдат около 350 000 души. Необходимите средства за изплащане на допълнителната сума – 17,5 млн. лв. бяха одобрени от правителството на 16 октомври.

Министър Масларова припомни, че всички пенсионери ще получат и Коледна добавка през декември от 150 лева.

Тя съобщи още, че осигурените майки могат вече да подават документи по програмата „В подкрепа на майчинството”, която дава възможност близки роднини – баби, дядовци и други, които са придобили право на пенсия, да гледат срещу заплащане от държавата внучетата си до навършването им на 3 години. Досега това можеха да правят само безработни лица, което възпираше някои майки да се възползват от помощта и да се върнат на работа.

За гледане на едно дете ще се получава по една минимална работна заплата месечно (сега тя е 220 лв.), а за гледане на близнаци – по 300 лв. на месец.

Целта на националната програма „В подкрепа на майчинството” е да се насърчи заетостта на жените и да се подпомогне по-доброто съвместяване на професионалните и семейните задължения на майките с деца. Мярката ще допринесе и за подобряване на заетостта и благосъстоянието на по-възрастните хора.

Изпълнението на програмата през 2008 г. е осигурено с 1,8 млн. лв. До края на август от нея са се възползвали 952 майки. Очаква се разширяването на кръга от лица, които могат да се грижат срещу заплащане от държавата за малчуганите, да насърчи майките да се върнат на работа, като им гарантира повече спокойствие при отглеждането на децата.

Майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата, трябва да подадат писмено заявление в дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес, когато е различен от постоянния.