Депутати от ПГКБ се срещнаха с представители на УС на БЛС

Сред обсъжданите въпроси бяха проблемите със следдипломната квалификация, увеличаващата се миграция на медицински кадри извън страната, както и заплащането на труда в лечебните и здравни заведения    На 3 февруари 2009г

Сред обсъжданите въпроси бяха проблемите със следдипломната квалификация, увеличаващата се миграция на медицински кадри извън страната, както и заплащането на труда в лечебните и здравни заведения

 

 На 3 февруари 2009г. /вторник/ в Народното събрание по предложение на новоизбрания състав на Управителния съвет на Българския лекарски съюз се проведе среща с народните представители, членове на Комисията по здравеопазване от Парламентарната група на  Коалиция за България.

Бяха обсъдени въпроси, засягащи бъдещите отношения между Управителния съвет на НЗОК и новоизбрания съвет на БЛС , структурата и съдържанието на Националния рамков договор, някои недостатъци в правилата на работа между двете институции.

Изтъкната беше необходимостта от увеличаване на средствата за клиничните пакети в болничната помощ. Обсъдени бяха проблеми със следдипломната квалификация, увеличаващата се миграция извън страната на медицински кадри, както и заплащането на труда в лечебните и здравни заведения.

Беше засегнат и въпросът с нередностите при приватизацията на лечебните заведения.

Срещата завърши с пожелание за успешна съвместна работа между законодателните органи и съсловните организации от системата на здравеопазването.