Централната комисия прие правилата за застъпниците в лидерската битка на БСП

20.02.2020 г.

Всеки от кандидатите за председател на БСП може да има застъпници, които да представляват интересите му пред местните организации и органи, както и пред избирателните комисии. Застъпник може да бъде всеки пълнолетен партиен член. Председателите на общински и районни съвети нямат право на застъпническа дейност, същото важи за членовете на централната, общинските, районните и секционните комисии по прекия избор на председател.

Застъпници се регистрират в ЦКПИ и в ОКПИ (РКПИ). Регистрациите в централната комисия важат и в секциите в чужбина, а тези в районната или общинската са активни във всички секции на конкретния район или община.

Заявленията за регистрация на застъпници по образец се подават до 17 ч. на 25 април 2020 г., те се подписват и подават от кандидата за председател на БСП или от изрично упълномощено от него лице.

ЦКПИ прие, че избирателните списъци трябва да  са съставени до 31 март. Те ще бъдат изготвени от Общинските (Районните) съвети на БСП, съответно от ОПО извън страната и се подписват от председателя на ОбС (РС) на БСП, съответно от председателя на ОПО извън страната.

Право на участие във вътрешно-партийния вот имат всички членове на БСП, които фигурират в списъците на членовете на ОПО към 31 декември 2019 г. Списъците трябва да бъдат изчистени от починали или напуснали БСП в периода от нова година до съставянето им. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

След съставяне на избирателните списъци, общинските и районните съвети на БСП трябва да изпратят писмено съобщение до всеки член на БСП, за да го информират, че има право на глас. В него се посочва номерът, вида и местонахождението на избирателната секция, в която той може да гласува. Ако избирателят е включен в мобилна избирателна секция, се посочва и часовият график на мобилната СИК за дадения адрес.

Подробности за решенията на ЦКПИ може да видите на сайта на БСП в специално обозначената секция.