ЦКПИ на БСП прие решение за проверка на списъците

14.02.2020 г.

На основание Правилата за реда и условията за провеждането на пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП, според които ЦКПИ осъществява контрол по достоверността на избирателните списъци, Комисията прие решение за проверка на списъците. Проверката ще бъде в две части.                                         

Първоначално ще се извърши проверка на членовете на БСП, вписани в списъците на ОПО към 31.12.2019 г., които се предават в НС на БСП. Това ще е и част от разяснителната кампания, като с телефонно обаждане всеки член на БСП ще бъде информиран, че е включен в списъците и ще може да гласува на 26 април 2020 г. за председател на БСП. След извършване на проверката ЦКПИ ще изпрати на всяка Общинска (Районна) комисия за провеждане на избора имената на неправомерно включените лица с указание за повторна проверка и след потвърждение на установените факти, имената да бъдат заличени от избирателните списъци.

След съставяне на избирателните списъци и изпращането им в ЦКПИ за всяка община (район) ще бъдат сравнени имената от избирателните списъци с имената от списъците на ОПО към 31.12.2019 г. Трябва да има пълно съответствие в имената между двата вида списъци. Ако има несъответствия, те ще се изпратят с писмо от ЦКПИ до ОбС (РС) на БСП с указание за съставяне на нови избирателни списъци на базата на списъците на членовете към 31.12.2019 г.