Правителството прави пенсионна реформа срещу интересите на българските граждани

Целта на управляващите е да се намали броят на хората, които ще се пенсионират и ще получават пенсии, да се намалят размерът на пенсиите и времето, за което ще се получават   Законопроектът на управляващите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е срещу интересите на работещите български граждани

Целта на управляващите е да се намали броят на хората, които ще се пенсионират и ще получават пенсии, да се намалят размерът на пенсиите и времето, за което ще се получават

 

Законопроектът на управляващите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е срещу интересите на работещите български граждани. Тази позиция изразиха депутатите от Коалиция за България по време на заседанието на Комисията по труда и социалната политика в парламента. Социалистите са категорични, че няма да подкрепят пенсионна реформа, която отнема или ограничава права на българските граждани.

Янаки Стоилов изтъкна, че предложението за увеличаване на осигурителния стаж е само по себе си достатъчно за отхвърляне на законопроекта. Управляващите предвиждат за срок само от две години да бъде увеличен с три години осигурителният стаж. По думите на Стоилов правителството аргументира увеличаването на осигурителния стаж с очаквано увеличение на приходите в НСИ с около 80 млн.лв. годишно. В резултат на намаляването на размера на осигуровките обаче се губят неколкокрартно повече пари. „За каква компенсация и стабилизация става дума", коментира Стоилов. По думите му няма как да не се вземе предвид и средната продължителност на живота в страната. Депутатът от левицата изтъкна, че българите се пенсионират при средните за Европа условия като продължителност на трудовия стаж, при значително по- ниска средна продължителност на живота. Стоилов отбеляза, че делът на труда, на средствата за заплати и пенсии, продължава да бъде около една трета от БВП, при средно за ЕС от около 43%. Според депутата от левицата може да се мисли за увеличаване на осигурителния стаж в момента, в който има увеличена продължителност на живота или делът на труда се е увеличил.

Мая Манолова изтъкна, че управляващите нямат ясна визия, предлагайки промените в КСО. По думите й се правят промени на парче, без ясна визия как те ще се отразят в перспектива на демографската, социалната и образователната структура на населението. „Липсва плавност, постъпателност и предвидимост на промените  в пенсионната система. Това ще демотивира хората изобщо да се осигуряват", предупреди Манолова. По думите й не е преценен ударът, който ще се нанесе на събираемостта на осигурителните вноски. Не са направени и необходимите финансови разчети, защото иначе щеше да е ясно, че ефектът, който ще донесе на бюджета е около 206 млн.лв. За сравнение - само свалянето на осигуровките с 2% води до обратен ефект от 400 млн.лв. Манолова беше категорична, че управляващите прехвърлят тежестта върху хората на труда, които няма да могат да се пенсионират. „Целта на тази реформа е да се намали броят на хората, които ще се пенсионират и ще получават пенсии, да се намали размерът на пенсиите, да се намали и времето, за което хората ще получават пенсии", заяви Манолова. По думите й управляващите скоро ще се наложи да чуят гласа на хората, който ще се излее на улиците във вид на реални протести. „Хората няма да могат да преглътнат това, че няма да могат да се пенсионират", изтъкна депутатът от левицата. Манолова изрази тревогата на левицата от ръста на безработицата в резултат на провала на антикризисната политика на правителството. „Пазарът на труда е в драматично състояние", заяви Манолова. По думите й е нахалство въвеждането на мандатност на ръководителите на териториалните поделения за социално осигуряване и в същото време прекратяването на трудовите правоотношения на тези, които са назначени до края на 2009г. Манолова беше категорична, че политиката на правителството тласка хората към сивата икономика.

Според Емилия Масларова е нужно да се вземе под внимание влошаващия се здравен и образователен статус на хората. Реформата трябва да бъде съобразена с перспектива за конкурентоспособността на труда. По думите й пенсионната реформа трябва да се прави дългосрочно, а не само до „Димитровден", когато правителството се надява кризата да свърши. Масларова напомни, че досега имаше възможност да бъде закупен разсрочено 5 години трудов стаж. Сега, когато доходите са замразени, трябва закупените години трудов стаж да се изплатят веднага. Масларова беше категорична, че промените ще деморализират хората да си внасят осигуровките. „Не може всеки път някой да се упражнява на парче", възмути се Масларова. „Не тресете системата, не създавайте напрежение на хората", призова мнозинството депутатът от Коалиция за България.