Приеха се решения, гарантиращи тайната на вота за избор на председател на БСП

06.02.2020 г.

Общинските и Районните съвети на БСП създават условия за съхранението, транспортирането и разпределението на изборните книжа и материали за прекия избор на председател на партията. Контролът ще се осъществява от Общинските и Районните комисии за провеждане на избора. Това реши Централната комисия за провеждане на пряк вътрешнопартиен избор за председател на БСП /ЦКПИ/ на редовното си заседание във вторник. На него бяха утвърдени правилата за организационно-техническата подготовка на вота.  

Членовете на комисията решиха бюлетините за избора да са защитени с полиграфическа защита, да са изработени от плътна хартия и с поредни номера. Централната комисия трябва да осигури избирателните кутии за всички избирателни секции. Общинските съвети имат задължението да създадат условия, които да гарантират тайната на гласуването. Те трябва да се погрижат за осигуряване на избирателните списъци, протоколите, копирна техника и местата за гласуване.

Беше решено след изработването и доставянето на изборните книжа те да се съхраняват в Централната комисия в запечатано помещение до предаването им на Общинските комисии за провеждане на избора /ОКПИ/.

Допълнителни разяснения по организацията и провеждането на пряк избор за председателя на БСП ще бъдат обобщени в методически указания, които предстои да бъдат изработени от  Централната комисия за провеждане на избора. Комисията подготвя информационни клипове, които ще се разпространяват като част от медийната кампания за пряк избор на председател.

Всички решения на Централната комисия за провеждане на избора могат да се прочетат на сайта на БСП в раздел  „Пряк избор на председател”. Комисията за пряк избор на председател на БСП е утвърдена на 14 декември 2019 година, с решение на НС на БСП. Неин председател е Емил Войнов, зам.-председател е Румяна Сидерова, а секретар - Вяра Емилова. Членове на ЦКПИ са Цветанка Георгиева, Таня Найденова, Чавдар Георгиев, Ирена Анастасова, Калинка Николова и Димитър Данчев.