Ивайло Калфин започва кампания в интернет за отмяна на процедурата за легализиране на дипломи от европейски университети

Българският евродепутат от Групата на социалиститите и демократите (С&Д) в ЕП Ивайло Калфин започва кампания в Интернет срещу бюрократичната и тромава процедура за легализиране на дипломи от европейски университети


Българският евродепутат от Групата на социалиститите и демократите (С&Д) в ЕП Ивайло Калфин започва кампания в Интернет срещу бюрократичната и тромава процедура за легализиране на дипломи от европейски университети.

Проблемът засяга хиляди българи и затова от днес на страницата на европейския депутат www.kalfin.eu ще се събират предложения и ще се предлагат решения. Освен, че затруднява младите хора, решили да работят в България, съществуващата в момента процедура в България противоречи на европейското законодателство и по-специално на Директива № 89/48 на Съвета на ЕС за обща система за признаване на дипломите за висше образование от 21 декември 1988 г., по която България е страна.

Идеята на кампанията е да се даде гласност на проблема и да създаде група за натиск, която да обърне внимание на Народното събрание, на премиера Бойко Борисов и на правителството, от които зависи промяната на процедурата.

„В ЕС има ясно законодателство,  че завършилите европейски университет могат да ползва степента, по която са се дипломирали, без да има допълнителни условия. Европейските директиви, които трябва да се спазват и в България, постановяват, че университетите сами преценяват кога един студент е заслужил да има диплома. Няма какво да преценява българската администрация", коментира по повод лансирането на инициативата Ивайло Калфин.

Стотици българи, завършили европейски университети и решили да се върнат и да работят в родината си, се сблъскват с абсурдната процедура за легализиране на дипломите си. Те са принудени от властите да събират справки, които често са непознати на техните университети, да плащат на преводачи и на администрация за легализиране на документите си за висше образование, а след това да се надяват на благоразположението на  Министерството на образованието, младежта и науката, за да могат да започнат работа в държавната администрация. Едновременно с това в частният сектор не се изисква легализиране на документите за висше образование.

Освен много време и разочарования, това усилие струва и между 400 и 500 лева, което не е малка сума за младия човек в началото на професионалния му път.

В същото време България непрекъснато получава упреци от Европейската комисия за недостатъчен административен капацитет, т.е. за това, че няма достатъчно квалифицирани и компетентни служители, които да провеждат европейските политики, да усвояват европейските фондове и да дърпат страната напред. Според Ивайло Калфин премахването на безсмислените ограничения пред младите професионалисти ще допринесе за решаването на този проблем.

България има задължения и към останалите страни членки на ЕС във връзка с признаването на дипломите, издавани от техните университети. Неспазването им може да доведе до започване на дело Съда на Европейските общности в Люксембург и до значими глоби, които ще плащаме всички ние.

Евродепутатът вече обърна внимание от трибуната на Европейския парламент и потърси подкрепа от европейския комисар за образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта Андрула Василиу за прекратяване на тази несправедливост.

Поради голямата обществена значимост на проблема, Ивайло Калфин реши да лансира кампанията от новата си страница в Интернет. На http://www.kalfin.eu/news/initiative/ можете да намерите допълнителна информация и да подкрепите инициативата.